ZS Radoryż

NASZA SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA RODZICÓW

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH

KONTAKT

Klasy pożarnicze

Klasy pożarnicze

klasa pożarnicza 1004x591

 

dotacjaOSP2023W dniu 13 kwietnia b.r w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie podpisane zostały umowy na realizację zadań  publicznych przez ochotnicze straże pożarne (osp) pod wspólną nazwą „Wspieranie działalności ruchu strażackiego na terenie powiatu łukowskiego”.

Jest to efekt wyboru przez Zarząd Powiatu Łukowskiego ofert, jakie złożone zostały przez  jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym  przez naszą osp w „Otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie ratownictwa i ochrony ludności” w ramach wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych (NGO).

Na naszą ofertę składa się zakup Kamizelki KED, zakup kamizelki do ćwiczenia w sytuacji zadławień Act Fast, zakup torby podstawowej OSP RO, zakup Modułowego Punktu Pierwszej Pomocy (ROSP), a następnie przeszkolenie  użytkowników tego sprzętu, tj. członków osp, w tym MDP. W dalszej perspektywie  przeszkoleni zostaną uczniowie naszej szkoły z klas pożarniczych, przysposobienia wojskowego, policyjnych i ogólnych oraz pracownicy szkoły. Całkowita wartość zadania wraz z wkładem własnym to 3160,00 zł , z czego 2510,00  pochodzić będzie z budżetu powiatu łukowskiego.

klasa pożarnicza 1004x591Historia klas mundurowych rozpoczęła się w 2010 roku od uruchomienia w Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza innowacji pedagogicznej „Ochrona przeciwpożarowa”. Początki przygody młodzieży z mundurem były wyprawą w nieznane. Dzisiaj wiemy, czego oczekuje od szkoły i jej nauczycieli absolwent szkoły podstawowej. Chce przekonać się do służby w straży pożarnej.

W celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej w listopadzie 2019 roku przystąpiliśmy do procedury zarejestrowania Ochotniczej Straży Pożarnej przy Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym. 9 lipca 2020 roku Sąd Rejestrowy w Warszawie zarejestrował w KRS naszą szkolną straż pod nr 0000849258. Od tej chwili „Jedyni tacy strażacy w Polsce…” mogą ubiegać się, jako oficjalnie funkcjonująca jednostka ochrony przeciwpożarowej, o sprzęt pożarniczy, dofinansowanie z MSW i A oraz agend rządowych i samorządowych na realizację statutowych zadań, a jako stowarzyszenie możemy organizować zbiórki pieniężne na szczytne cele. Co najważniejsze, jej pełnoletni członkowie, a w przyszłości absolwenci „Radoryża” mogą brać udział w kursach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

Nie jesteśmy szkołą pożarniczą – jesteśmy „przedszkolem pożarniczym”. Na nasze absolwentki i naszych absolwentów czekają atrakcyjne szkoły i uczelnie pożarnicze, tj. szkoły aspirantów w Poznaniu, Krakowie i Częstochowie oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. Ale przede wszystkim czekają Komendy Powiatowe i Miejskie PSP ze swoimi jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, które zlokalizowane są w każdym mieście powiatowym, a więc blisko Waszych domów rodzinnych.

Za ukończenie szkoły z innowacją pedagogiczną i dodatkowo za ukończenie kursu organizowanego przez PSP dostajecie punkty referencyjne, które liczą się w postępowaniu rekrutacyjnym do służby przygotowawczej. Dla ucznia ze szkoły ponadpodstawowej celem głównym jest uzyskanie świadectwa dojrzałości. My w ramach zajęć dodatkowych propagujemy zasady bezpiecznych zachowań, uczymy empatii i trenujemy zasady współpracy w zespole w myśl zasady jeden za wszystkich wszyscy za jednego. Zajęcia praktyczne prowadzimy w szkole, jednostkach OSP i komendach powiatowych PSP. Organizujemy ciekawe wyjazdy m.in. do ośrodków szkolenia KW PSP, zakładów o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia awarii. Uczymy, że dla strażaka -ratownika każde życie to wartość bezcenna. To cechy tego zawodu, który staje się pasją i hobby.

OTWP 2023W dniu 30 marca 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

To już 45 edycja tego konkursu i z roku na rok wzrasta zainteresowanie  rywalizacją wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W tym roku reprezentowane były wszystkie gminy i szkoły ponadpodstawowe z powiatu.

W rywalizacji szkół ponadpodstawowych (grupa wiekowa - III ), drugie miejsce zajął uczeń naszej szkoły Szymon WASILEWSKI  z klasy 3L4p, realizującej zajęcia m.in. z  innowacji pedagogicznej - edukacja pożarnicza.

W ścisłym finale zabrakło mu zaledwie jednego punktu do zwycięstwa.

Gratulujemy osiągniętego wyniku.

Atrakcyjne nagrody ufundował Zarząd Powiatu Łukowskiego oraz Nadleśnictwo Łuków.

wreczenie promes 20227 listopada 2022 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach zostały wręczone promesy potwierdzające przyznanie dotacji  celowej dla ochotniczych straży pożarnych z powiatu łukowskiego i ryckiego na zakup sprzętu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Działająca przy naszej szkole Ochotnicza Straż Pożarna uchwałą Zarządu  z dnia 8 września 2020 roku powołała Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, w której szeregach są  uczniowie realizujący innowację pedagogiczną-pożarniczą.

Za otrzymaną kwotę  6460 zł  zakupiony zostanie m.in. komputer stacjonarny  oraz dwa rzutniki  multimedialne. Sprzęt ten  wykorzystywany będzie wszechstronnie nie tylko do szkolenia naszych uczniów z klas pożarniczych - członków MDP,  ale  i do realizacji zajęć lekcyjnych w klasach/oddziałach przygotowania wojskowego i klasach realizujących edukację policyjną.

IMG 2867Uczniowie naszej szkoły, realizujący program z innowacji pedagogicznej –edukacja pożarnicza, uczestniczyli w dniu 18 października b.r. w warsztatach z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Komendzie Powiatowej PSP w Łukowie. Zajęcia prowadził powiatowy koordynator ratownictwa medycznego w jednostkach ochrony przeciwpożarowej – mł. ogn. Dawid Beczek – absolwent naszej szkoły, a obecnie funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, a w czasie wolnym od służby Ratownik Medyczny w Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM). Ocena osób poszkodowanych - triaż (triage), resuscytacja krążeniowo-oddechowa, stosowanie resuscytatora - worka samorozprężalnego (Ambu), obsługa defibrylatora, tlenoterapia, zapewnianie komfortu termicznego osobom poszkodowanym, tamowanie krwotoków zewnętrznych - to tylko niektóre z umiejętności, jakimi bardzo często musi wykazać się strażak na miejscu działań ratowniczych. Podczas tych zajęć były one omawiane i trenowane … na fantomach osoby dorosłej oraz dziecka. Uczniowie samodzielnie obsługiwali defibrylator szkoleniowy AED zakupiony przez szkolną osp z powiatowego funduszu wsparcia organizacji pozarządowych (NGO), ucząc się jego prawidłowej obsługi i bezpiecznego użycia w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia u człowieka. Zajęcia wzbogacone zostały omówieniem szczególnych zdarzeń z okresu pandemii COVID-19, w których strażacy zastępowali zespoły PRM, udzielając w nagłych przypadkach pomocy osobom poszkodowanym. To bardzo cenne i ciekawe zajęcia - będą one kontynuowane w przyszłości.

IMG 2852 100 latW dniu 18 września bieżącego roku delegacja naszej szkolnej osp wraz z pocztem proporcowym MDP na zaproszenie osp Radoryż Kościelny uczestniczyła w uroczystości jubileuszu stulecia istnienia tej jednostki. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1200 uroczystą mszą świętą, a po jej zakończeniu poświęcono sztandar oraz nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy . Na placu przed remizą osp odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której wręczony został sztandar osp Radoryż Kościelny ufundowany przez mieszkańców oraz uhonorowano odznaczeniami zasłużonych strażaków z tej jednostki. Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Mirosław Bury w asyście komendanta powiatowego PSP w Łukowie bryg. Pawła Wysokińskiego przekazał kluczyki do średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego zakupionego ze środków MSWiA oraz środków gminy Krzywda i środków własnych jednostki Prezesowi osp. Oficjalna część uroczystości zakończyła się występem orkiestry dętej osp Stoczek Łukowski.

Życzymy kolejnych 100 lat zasłużonej jubilatce.

 

20220429 112409Trzech naszych uczniów - Michał Burczaniuk, Paweł Matera i Bartosz Rogoziński, członków ochotniczej straży pożarnej przy Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza utworzonej w roku 2020 - tegorocznych absolwentów liceum z klasy pożarniczej, ukończyło szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników osp organizowane przez Państwowa Straż Pożarną. Zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności wręczył strażakom-ratownikom osp komendant Powiatowy PSP w Łukowie bryg. Paweł Wysokiński. Jest to oprócz 5 punktów za świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego w klasie, w której był nauczany przedmiot dotyczący funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla których został opracowany w szkole program nauczania włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, dodatkowe 10 punktów w procesie rekrutacji do służby przygotowawczej w PSP. Udział naszych uczniów w tego typu szkoleniach i ich ukończenie jest wartością dodaną w trzy i czteroletnim procesie edukacyjnym.

Gratulujemy i życzymy spełnienia marzeń - służby w elitarnym gronie zawodowych strażaków Państwowej Straży Pożarnej

20220504 185908Na zaproszenie Wójta Gminy Krzywda, poczet proporcowy  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej przy Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym  oraz Zarząd OSP uczestniczyli w gminnych obchodach Dnia Strażaka 4 maja 2022 roku. Kluczowym momentem obchodów była msza święta odprawiona w kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej  w Radoryżu Kościelnym. Korzystając z  okazji,  że maj jest miesiącem szczególnym dla strażaków,  Zarząd OSP oraz członkowie MDP składają wszystkim członkom osp z gminy Krzywda i powiatu łukowskiego oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej z Komendy Powiatowej PSP w Łukowie najserdeczniejsze życzenia z okazji dnia naszego patrona - św. Floriana. 

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. 

Patronat honorowy

logo lawcsil logologo 4 slszlogo aszwlogo wcr biala podlaskalogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo WSEI Akademia

Przydatne strony

logo MEiNlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow  Logo WFOSiGW Lublin