Klasy pożarnicze

Klasy pożarnicze

klasa pożarnicza 1004x591

 

20220429 112409Trzech naszych uczniów - Michał Burczaniuk, Paweł Matera i Bartosz Rogoziński, członków ochotniczej straży pożarnej przy Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza utworzonej w roku 2020 - tegorocznych absolwentów liceum z klasy pożarniczej, ukończyło szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników osp organizowane przez Państwowa Straż Pożarną. Zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności wręczył strażakom-ratownikom osp komendant Powiatowy PSP w Łukowie bryg. Paweł Wysokiński. Jest to oprócz 5 punktów za świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego w klasie, w której był nauczany przedmiot dotyczący funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla których został opracowany w szkole program nauczania włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, dodatkowe 10 punktów w procesie rekrutacji do służby przygotowawczej w PSP. Udział naszych uczniów w tego typu szkoleniach i ich ukończenie jest wartością dodaną w trzy i czteroletnim procesie edukacyjnym.

Gratulujemy i życzymy spełnienia marzeń - służby w elitarnym gronie zawodowych strażaków Państwowej Straży Pożarnej

20220504 185908Na zaproszenie Wójta Gminy Krzywda, poczet proporcowy  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej przy Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym  oraz Zarząd OSP uczestniczyli w gminnych obchodach Dnia Strażaka 4 maja 2022 roku. Kluczowym momentem obchodów była msza święta odprawiona w kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej  w Radoryżu Kościelnym. Korzystając z  okazji,  że maj jest miesiącem szczególnym dla strażaków,  Zarząd OSP oraz członkowie MDP składają wszystkim członkom osp z gminy Krzywda i powiatu łukowskiego oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej z Komendy Powiatowej PSP w Łukowie najserdeczniejsze życzenia z okazji dnia naszego patrona - św. Floriana. 

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. 

proporzec MDP 2

Dziękujemy Wszystkim, którzy Nas wsparli.  Do dnia 30 czerwca zebraliśmy kwotę 5817 zł !

Zasięg naszej akcji nie był imponujący, ale nie o to nam chodziło. Zainteresowaliśmy przede wszystkim nasze lokalne środowisko, absolwentów szkoły, samorządowców z gminy i powiatu, sympatyków oraz strażaków ochotników z naszego terenu. Odzew na pomysł i zrozumienie naszych potrzeb był dla nas miłym zaskoczeniem.

Tak będzie wyglądał proporzec, który dzięki Wam przekażemy Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Jego wizualizację prezentujemy powyżej.  Emblematy będą pochodną jego rewersu.

Gwoździe wszystkich fundatorów znajdą miejsce w drzewcu proporca.  O terminie uroczystości szkolnej wszystkich naszych wspierających poinformujemy na stronie szkoły, a tych, którzy skorzystali z naszej propozycji wbicia pamiątkowego gwoździa w drzewiec sztandaru, zaprosimy osobiście. 

Miejmy nadzieję, że „czwarta fala pandemii ” do nas nie dotrze i bez przeszkód dopełnimy dzieła, które zaplanowaliśmy na rok szkolny 2021/2022.

Nasza zrzutka wprawdzie już się zakończyła…, ale jeszcze nie została zamknięta. To oznacza, że do 9 lipca można jeszcze nas wspierać, do czego gorąco zachęcamy.

Ze strażackim pozdrowieniem

Zarząd OSP 

przy Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza

w Radoryżu Smolanym

klasa pożarnicza 1004x591Historia klas mundurowych rozpoczęła się w 2010 roku od uruchomienia w Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza innowacji pedagogicznej „Ochrona przeciwpożarowa”. Początki przygody młodzieży z mundurem były wyprawą w nieznane. Dzisiaj wiemy, czego oczekuje od szkoły i jej nauczycieli absolwent szkoły podstawowej. Chce przekonać się do służby w straży pożarnej.

W celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej w listopadzie 2019 roku przystąpiliśmy do procedury zarejestrowania Ochotniczej Straży Pożarnej przy Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym. 9 lipca 2020 roku Sąd Rejestrowy w Warszawie zarejestrował w KRS naszą szkolną straż pod nr 0000849258. Od tej chwili „Jedyni tacy strażacy w Polsce…” mogą ubiegać się, jako oficjalnie funkcjonująca jednostka ochrony przeciwpożarowej, o sprzęt pożarniczy, dofinansowanie z MSW i A oraz agend rządowych i samorządowych na realizację statutowych zadań, a jako stowarzyszenie możemy organizować zbiórki pieniężne na szczytne cele. Co najważniejsze, jej pełnoletni członkowie, a w przyszłości absolwenci „Radoryża” mogą brać udział w kursach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

Nie jesteśmy szkołą pożarniczą – jesteśmy „przedszkolem pożarniczym”. Na nasze absolwentki i naszych absolwentów czekają atrakcyjne szkoły i uczelnie pożarnicze, tj. szkoły aspirantów w Poznaniu, Krakowie i Częstochowie oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. Ale przede wszystkim czekają Komendy Powiatowe i Miejskie PSP ze swoimi jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, które zlokalizowane są w każdym mieście powiatowym, a więc blisko Waszych domów rodzinnych.

Za ukończenie szkoły z innowacją pedagogiczną i dodatkowo za ukończenie kursu organizowanego przez PSP dostajecie punkty referencyjne, które liczą się w postępowaniu rekrutacyjnym do służby przygotowawczej. Dla ucznia ze szkoły ponadpodstawowej celem głównym jest uzyskanie świadectwa dojrzałości. My w ramach zajęć dodatkowych propagujemy zasady bezpiecznych zachowań, uczymy empatii i trenujemy zasady współpracy w zespole w myśl zasady jeden za wszystkich wszyscy za jednego. Zajęcia praktyczne prowadzimy w szkole, jednostkach osp i komendach powiatowych PSP. Organizujemy ciekawe wyjazdy m.in. do ośrodków szkolenia KW PSP, zakładów o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia awarii. Uczymy, że dla strażaka -ratownika każde życie to wartość bezcenna. To cechy tego zawodu, który staje się pasją i hobby.

Może w czasach pandemii odkryjecie w sobie potrzebę przyłączenia się do nas, a w przyszłości dojrzeje w Was przekonanie, że to jest właśnie to, czego szukaliście.

Ochotnicza Straż Pożarna przy Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym została założona w 2020 roku. Inicjatywa nauczyciela edukacji pożarniczej, życzliwość i akceptacja dla pomysłu ze strony dyrekcji szkoły oraz wsparcie Rady Pedagogicznej spowodowały, że od 9 lipca 2020 roku jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000849258. Jesteśmy jedyną taką samodzielną osp w Polsce utworzoną przy szkole ponadpodstawowej.

Chcemy stworzyć naszym uczennicom i uczniom realizującym Program edukacji pożarniczej, policyjnej i wojskowej możliwość uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Naszym celem i marzeniem jest w niedalekiej przyszłości utworzenia szkolnej bazy dydaktycznej. Teraz jednak chcemy zakupić proporzec dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i emblematy identyfikacyjne. Mamy na to pomysł i już wstępny projekt, który jeden z naszych uczniów stworzył we własnym zakresie. Aby nasze marzenia stały się rzeczywistością, musimy Was prosić o wsparcie - wsparcie finansowe.

Chcemy być rozpoznawalni w naszym lokalnym środowisku, a może nawet w całej Polsce. Sami nie potrafimy zebrać wystarczającej ilości pieniędzy, nie możemy działać  aktywnie, gdyż jesteśmy ograniczeni pandemią. Dlatego prosimy Was o pomoc w formie darowizn pieniężnych. Darczyńcy, którzy wesprą naszą Zrzutkę kwotą co najmniej 200 zł zostaną wyróżnieni pamiątkowym gwoździem w drzewcu proporca lub w okolicznościowej tablicy. 

Zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli oraz absolwentów i sympatyków szkoły do włączenia się w naszą akcję zbiórki środków finansowych na proporzec dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej przy Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym.

Link do naszej zbiórki: https://zrzutka.pl/z/jedynitacy

Za każdą darowiznę na ten cel bardzo dziękujemy.

Z góry dziękujemy za Wasze dobre słowo do swoich bliskich i znajomych za linki rozsyłane o naszej sprawie i za wszelkie wpłaty na nasze potrzeby.

zrzutka

W dniu 3 marca 2021 roku delegacja uczniów z klasy 1L4P i klasy 2p pod opieką nauczyciela edukacji pożarniczej udała się do KWPSP w Lublinie w celu odebrania sprzętu pożarniczego przeznaczonego do zajęć praktycznych w czasie lekcji edukacji pożarniczej. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie jako pierwsza odpowiedziała na naszą prośbę i przekazała nam hełmy, buty specjalne, ubrania specjalne i koszarowe oraz inne elementy wyposażenia osobistego strażaka. Na zajęcia z wykorzystaniem pozyskanego sprzętu musimy jeszcze poczekać z uwagi na pandemię. Jesteśmy pełni nadziei, że ta rzeczywistość, w której rozpoczynaliśmy rok szkolny, powróci.

Jednocześnie wizyta ta była okazją do inauguracji naszej akcji na portalu Zrzutka.pl „Jedyni tacy strażacy w Polsce proszą o pomoc”. Link do naszej zbiórki: https://zrzutka.pl/z/jedynitacy

W promocję naszej zrzutki włączyło się kierownictwo KW PSP w Lublinie w osobach Pana nadbryg. Grzegorza Alinowskiego – Komendanta Wojewódzkiego i Pana st.bryg. Szczepana Goławskiego – zastępcy Komendanta Wojewódzkiego.

ZA OKAZANĄ NAM POMOC, WSPARCIE I ŻYCZLIWOŚĆ

BARDZO DZIĘKUJEMY PANOM KOMENDANTOM.

klasa pozarnicza

W dniu 9 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Ochotniczą Straż Pożarną przy Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie edukacyjne ze strony społeczności uczniowskiej. Nadmienić należy, że szkolna OSP staje się jednostką ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

W ramach edukacji pożarniczej, która jako innowacja pedagogiczna realizowana jest w naszej szkole, uczniowie pełnoletni będą mogli korzystać z oferty szkoleniowej Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki temu młodzież z klas mundurowych będzie miała możliwość uzyskania niżej wymienionych kwalifikacji:

  • wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej SP (szkolenie podstawowe),
  • wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej RT (ratownictwo techniczne),
  • wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej RW (szkolenie w zakresie działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach).

Posiadanie tych uprawnień punktowane  jest obligatoryjnie przy rekrutacji do służby kandydackiej w szkołach PSP i do służby przygotowawczej w jednostkach organizacyjnych PSP. Wyszkolenie w Ochotniczej Straży Pożarnej będzie dla naszych absolwentów wartością dodaną do świadectwa ukończenia nauki odpowiednio w szkole ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej.

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wseiLogo WKU Biała Podlaska

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow  Logo WFOSiGW Lublin