ZS Radoryż

NASZA SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA RODZICÓW

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH

KONTAKT

Klasy pożarnicze

Klasy pożarnicze

klasa pożarnicza 1004x591

 

TWP 2024W dniu 11 kwietnia 2024 roku w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łukowie odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. To już 46 edycja tego konkursu, a druga w „realiach pokowidowych”.

W rywalizacji szkół ponadpodstawowych (grupa wiekowa - III) pierwsze miejsce zajął uczeń naszej szkoły Szymon WASILEWSKI  z klasy 4L4p, realizujący zajęcia  z  innowacji pedagogicznej - edukacja pożarnicza. W ścisłym finale był bezkonkurencyjny i zdobył maksymalną liczbę punktów. Atrakcyjne nagrody ufundował Zarząd Powiatu Łukowskiego oraz Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie.

Szymon będzie reprezentował powiat łukowski w finale wojewódzkim, który odbędzie się w Lublinie. Gratulujemy osiągniętego wyniku i życzymy awansu do finału centralnego.

dotacje dla OSP3 kwietnia br. w Sali Konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie odbyło się uroczyste podpisane umów z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadań publicznych w roku 2024 w zakresie wspierania działalności ruchu strażackiego na terenie Powiatu Łukowskiego.

Dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych  ma na celu upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, organizowanie przedsięwzięć pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, organizowanie przedsięwzięć propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Działająca przy naszej szkole Ochotnicza Staż Pożarna w ramach dofinansowania otrzymała 4583,00 zł. Otrzymane środki będą przeznaczone na zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego dla członków szkolnej OSP do realizacji praktycznych zajęć z edukacji pożarniczo-ratowniczej.

źródło: powiatlukowski.pl

lubelskie wspiera osp19 marca br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie odbyło się spotkanie dotyczące podpisania umów w sprawie przekazania przez Zarząd  Województwa Lubelskiego środków finansowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu łukowskiego. Podpisanie umów to efekt konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego pt. „Lubelskie wspiera OSP”, w ramach którego jednostki OSP mogą otrzymać dotacje na zakupy bieżące, zakupy umundurowania, zakup i remont specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego/ratowniczego.

Działająca przy naszej szkole Ochotnicza Straż Pożarna, w ramach rozstrzygniętego konkursu, otrzymała dotację w wysokości 8450 złotych. Pozyskane środki przeznaczone będą zakup defibrylatora ratowniczego AED LifeLine oraz kapsuły zewnętrznej z alarmem do przechowywania defibrylatora w miejscu dostępnym przez 24 godziny na dobę.

dotacjaOSP2023W dniu 13 kwietnia b.r w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie podpisane zostały umowy na realizację zadań  publicznych przez ochotnicze straże pożarne (osp) pod wspólną nazwą „Wspieranie działalności ruchu strażackiego na terenie powiatu łukowskiego”.

Jest to efekt wyboru przez Zarząd Powiatu Łukowskiego ofert, jakie złożone zostały przez  jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym  przez naszą osp w „Otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie ratownictwa i ochrony ludności” w ramach wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych (NGO).

Na naszą ofertę składa się zakup Kamizelki KED, zakup kamizelki do ćwiczenia w sytuacji zadławień Act Fast, zakup torby podstawowej OSP RO, zakup Modułowego Punktu Pierwszej Pomocy (ROSP), a następnie przeszkolenie  użytkowników tego sprzętu, tj. członków osp, w tym MDP. W dalszej perspektywie  przeszkoleni zostaną uczniowie naszej szkoły z klas pożarniczych, przysposobienia wojskowego, policyjnych i ogólnych oraz pracownicy szkoły. Całkowita wartość zadania wraz z wkładem własnym to 3160,00 zł , z czego 2510,00  pochodzić będzie z budżetu powiatu łukowskiego.

klasa pożarnicza 1004x591Historia klas mundurowych rozpoczęła się w 2010 roku od uruchomienia w Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza innowacji pedagogicznej „Ochrona przeciwpożarowa”. Początki przygody młodzieży z mundurem były wyprawą w nieznane. Dzisiaj wiemy, czego oczekuje od szkoły i jej nauczycieli absolwent szkoły podstawowej. Chce przekonać się do służby w straży pożarnej.

W celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej w listopadzie 2019 roku przystąpiliśmy do procedury zarejestrowania Ochotniczej Straży Pożarnej przy Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym. 9 lipca 2020 roku Sąd Rejestrowy w Warszawie zarejestrował w KRS naszą szkolną straż pod nr 0000849258. Od tej chwili „Jedyni tacy strażacy w Polsce…” mogą ubiegać się, jako oficjalnie funkcjonująca jednostka ochrony przeciwpożarowej, o sprzęt pożarniczy, dofinansowanie z MSW i A oraz agend rządowych i samorządowych na realizację statutowych zadań, a jako stowarzyszenie możemy organizować zbiórki pieniężne na szczytne cele. Co najważniejsze, jej pełnoletni członkowie, a w przyszłości absolwenci „Radoryża” mogą brać udział w kursach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

Nie jesteśmy szkołą pożarniczą – jesteśmy „przedszkolem pożarniczym”. Na nasze absolwentki i naszych absolwentów czekają atrakcyjne szkoły i uczelnie pożarnicze, tj. szkoły aspirantów w Poznaniu, Krakowie i Częstochowie oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. Ale przede wszystkim czekają Komendy Powiatowe i Miejskie PSP ze swoimi jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, które zlokalizowane są w każdym mieście powiatowym, a więc blisko Waszych domów rodzinnych.

Za ukończenie szkoły z innowacją pedagogiczną i dodatkowo za ukończenie kursu organizowanego przez PSP dostajecie punkty referencyjne, które liczą się w postępowaniu rekrutacyjnym do służby przygotowawczej. Dla ucznia ze szkoły ponadpodstawowej celem głównym jest uzyskanie świadectwa dojrzałości. My w ramach zajęć dodatkowych propagujemy zasady bezpiecznych zachowań, uczymy empatii i trenujemy zasady współpracy w zespole w myśl zasady jeden za wszystkich wszyscy za jednego. Zajęcia praktyczne prowadzimy w szkole, jednostkach OSP i komendach powiatowych PSP. Organizujemy ciekawe wyjazdy m.in. do ośrodków szkolenia KW PSP, zakładów o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia awarii. Uczymy, że dla strażaka -ratownika każde życie to wartość bezcenna. To cechy tego zawodu, który staje się pasją i hobby.

OTWP 2023W dniu 30 marca 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

To już 45 edycja tego konkursu i z roku na rok wzrasta zainteresowanie  rywalizacją wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W tym roku reprezentowane były wszystkie gminy i szkoły ponadpodstawowe z powiatu.

W rywalizacji szkół ponadpodstawowych (grupa wiekowa - III ), drugie miejsce zajął uczeń naszej szkoły Szymon WASILEWSKI  z klasy 3L4p, realizującej zajęcia m.in. z  innowacji pedagogicznej - edukacja pożarnicza.

W ścisłym finale zabrakło mu zaledwie jednego punktu do zwycięstwa.

Gratulujemy osiągniętego wyniku.

Atrakcyjne nagrody ufundował Zarząd Powiatu Łukowskiego oraz Nadleśnictwo Łuków.

wreczenie promes 20227 listopada 2022 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach zostały wręczone promesy potwierdzające przyznanie dotacji  celowej dla ochotniczych straży pożarnych z powiatu łukowskiego i ryckiego na zakup sprzętu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Działająca przy naszej szkole Ochotnicza Straż Pożarna uchwałą Zarządu  z dnia 8 września 2020 roku powołała Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, w której szeregach są  uczniowie realizujący innowację pedagogiczną-pożarniczą.

Za otrzymaną kwotę  6460 zł  zakupiony zostanie m.in. komputer stacjonarny  oraz dwa rzutniki  multimedialne. Sprzęt ten  wykorzystywany będzie wszechstronnie nie tylko do szkolenia naszych uczniów z klas pożarniczych - członków MDP,  ale  i do realizacji zajęć lekcyjnych w klasach/oddziałach przygotowania wojskowego i klasach realizujących edukację policyjną.

IMG 2867Uczniowie naszej szkoły, realizujący program z innowacji pedagogicznej –edukacja pożarnicza, uczestniczyli w dniu 18 października b.r. w warsztatach z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Komendzie Powiatowej PSP w Łukowie. Zajęcia prowadził powiatowy koordynator ratownictwa medycznego w jednostkach ochrony przeciwpożarowej – mł. ogn. Dawid Beczek – absolwent naszej szkoły, a obecnie funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, a w czasie wolnym od służby Ratownik Medyczny w Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM). Ocena osób poszkodowanych - triaż (triage), resuscytacja krążeniowo-oddechowa, stosowanie resuscytatora - worka samorozprężalnego (Ambu), obsługa defibrylatora, tlenoterapia, zapewnianie komfortu termicznego osobom poszkodowanym, tamowanie krwotoków zewnętrznych - to tylko niektóre z umiejętności, jakimi bardzo często musi wykazać się strażak na miejscu działań ratowniczych. Podczas tych zajęć były one omawiane i trenowane … na fantomach osoby dorosłej oraz dziecka. Uczniowie samodzielnie obsługiwali defibrylator szkoleniowy AED zakupiony przez szkolną osp z powiatowego funduszu wsparcia organizacji pozarządowych (NGO), ucząc się jego prawidłowej obsługi i bezpiecznego użycia w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia u człowieka. Zajęcia wzbogacone zostały omówieniem szczególnych zdarzeń z okresu pandemii COVID-19, w których strażacy zastępowali zespoły PRM, udzielając w nagłych przypadkach pomocy osobom poszkodowanym. To bardzo cenne i ciekawe zajęcia - będą one kontynuowane w przyszłości.

Patronat honorowy

logo lawcsil logologo 4 slszlogo aszwlogo wcr biala podlaskalogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo WSEI Akademia

Przydatne strony

logo men logo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow  Logo WFOSiGW Lublin