Internat

Internat

Telefon do internatu w godzinach 600-800 oraz 1400-2200

502-470-815

internat2

Informacje dla rodziców i uczniów mieszkających w internacie

1.Warunkiem przyjęcia do internatu jest złożenie niezbędnych dokumentów:

  • Podanie o przyjęcie do internatu.
  • Komplet oświadczeń i zgód podpisanych przez rodziców /opiekunów dotyczących pobytu w internacie.

2. Warunkiem mieszkania w Internacie jest systematyczne regulowanie opłat.Płatności dokonuje się do końca miesiąca poprzedniego w sekretariacie szkołyZa miesiąc wrzesień płatności dokonuje się do 6 września.

Można dokonywać wpłat przelewem na konto: 02 9206 0009 7103 5406 2000 0310

w tytule przelewu należy podać:

  • imię i nazwisko ucznia,
  • kwotę z podziałem na darowiznę na cele oświatowe i wyżywienie,
  • miesiąc za jaki dokonuje się wpłaty.

3. Podczas dokonywania płatności lub po okazaniu dowodu przelewu każdy wychowanek otrzyma kartkę abonamentową na wyżywienie. Na podstawie tych kartek wydawane będą obiady w stołówce internatu.

4. Nie można mieszkać w internacie nie wykupując wyżywienia.

Odliczanie stawek żywieniowych za niewykorzystane dni odbywa się wg następujących zasad:

  • dzień/dni  nieobecności w internacie należy zgłosić wychowawcy dzień wcześniej do godz.14.00,
  • w przypadku, gdy wychowanek jest w domu i zaistnieją nagłe sytuacje powodujące nieobecność w internacie, należy zgłosić nieobecność telefonicznie,
  • przed końcem każdego miesiąca zgłoszenie nieobecności należy zgłosić dwa dni wcześniej.

Ilość dni zgłoszonych do odpisania odliczamy w miesiącu następnym, pomniejszając wpłatę za wyżywienie o daną kwotę.

6. Na miesięczną opłatę za pobyt w internacie składa się:

  • darowizna na cele oświatowe  – 20,- zł (we wrześniu 70,-zł)
  • dzienna stawka żywieniowa – 11,- zł.

Opłatę za wyżywienie oblicza się mnożąc dzienną stawkę żywieniową przez liczbę dni nauki szkolnej przypadającą w danym miesiącu.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie wyżywienia przez GOPS lub MOPS.

7. Wszyscy mieszkańcy internatu muszą być w nim zameldowani czasowo na okres nauki.

8. W internacie obowiązuje określony porządek dnia oraz zasady postępowania, które szczegółowo opisuje Regulaminu Internatu.

9. Wyjazd z internatu w ciągu tygodnia wymaga zgody wychowawcy i telefonicznego potwierdzenia wyjazdu przez rodziców/opiekunów.

10. W pokojach mieszkalnych obowiązuje zakaz używania urządzeń elektrycznych typu: czajniki, farelki, tostery, itp. Z urządzeń tego typu można korzystać wyłącznie w kuchni dla młodzieży za zgodą wychowawcy.

11. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Internatu (m.in.: spożywanie alkoholu lub środków odurzających; palenie papierosów; samowolne opuszczanie internatu; nagminne zakłócanie ciszy nocnej; przebywanie w czasie ciszy nocnej na piętrze, którego się nie zamieszkuje; niszczenie mienia internackiego; wulgarne zachowanie itp.) grozi skreślenie z listy wychowanków lub czasowe zawieszenie w prawach mieszkańca internatu.

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

1

Augustyniak Aldona

2

Bartczak Natalia

3

Barwińska Laura

4

Bednarczyk Mateusz Tomasz

5

Bożek Kamila

6

Brodowska Weronika

7

Budziszewski Szymon

8

Cegiełka Klaudia

9

Celińska Klaudia

10

Celińska-Drozd Karolina

11

Chudek Sandra

12

Ciborowski Filip

13

Ciołek Wiktoria

14

Cybul Patrycja Magdalena

15

Czyżak Natalia

16

Dadasiewicz Patryk

17

Domański Adrian

18

Domański Bartłomiej Mikołaj

19

Droś Kacper

20

Drozd Paulina

21

Dudziński Michał

22

Dzido Bartosz

23

Dziubak Kinga

24

Flis Jakub

25

Gaj Maciej

26

Górska Wiktoria

27

Hut Piotr

28

Iwaniuk Marlena

29

Janczara Przemysław Paweł

30

Jankowski Łukasz

31

Jaroszuk Paulina Anna

32

Kalenik Sebastian

33

Kania Konrad

34

Kitrasiewicz Natalia

35

Klębowski Artur

36

Kołnacka Małgorzata

37

Kominek Kamil

38

Kondratowicz Natalia

39

Konopka Aleksy

40

Koper Aleksandra

41

Koper Arkadiusz

42

Korlaga Jakub

43

Koślacz Weronika

44

Kot Krystian

45

Kowalczyk Natalia

46

Krasuska Natalia

47

Krysińska Natalia

48

Krzysiak Jakub

49

Kucharzak Gabriela

50

Kurowska Dominika

51

Lazurek Martyna

52

Lendzion Anna

53

Lendzion Dawid

54

Leszko Kacper

55

Lewandowska Ewelina

56

Makowski Arkadiusz

57

Makuła Kacper

58

Mazurek Aleksandra

59

Misiak Katarzyna

60

Misiak Patryk

61

Mróz Amadeusz

62

Mućka Jakub

63

Mućka Mateusz

64

Naróg Weronika

65

Niedziółka Klaudia

66

Niedziółka Patrycja

67

Nowak Aleksandra

68

Nowak Dawid

69

Nurzyńska Bernadetta

70

Osiak Wioletta

71

Ozga Sandra

72

Pawlikowska Natalia

73

Pniewska Katarzyna

74

Pogonowski Hubert

75

Pożarowszczyk Cezary

76

Pyrka Martyna

77

Radomyski Daniel

78

Rzońca Aleksandra

79

Sabak Karolina

80

Sałata Oliwia

81

Senterkiewicz Krzysztof

82

Sęk Hubert

83

Sidor Damian

84

Sikora Weronika

85

Skolimowski Patryk Maciej

86

Skwarek Mateusz

87

Sobolewska Julia

88

Sowa Mariusz

89

Stachyra Oliwia

90

Strzelec Kamila

91

Strzelecka Kamila

92

Sudowski Łukasz

93

Szaniawska Paulina

94

Tyszkiewicz Marcin Filip

95

Wajszczuk Andżelika

96

Wajszczuk Sandra

97

Wierzchowski Jakub

98

Zalewska Anna

99

Zień Amelia

100

Żądełek Izabela

logo duze muzeum kleeberczykow29 maja 2018 r. uczniowie klas pierwszych zamieszkujący w internacie uczestniczyli w pierwszej tegorocznej wycieczce rowerowej. Celem głównym było poznanie krajobrazu, tradycji, zabytków kultury i historii okolicznego regionu.  Młodzież pokonała ponad 20 km by dojechać do Woli Gułowskiej. Pierwszym punktem wycieczki była Szkółka Gospodarcza Leśnictwa Gułów. Następnie uczniowie mieli okazję wyciszyć się, skłonić do refleksji zwiedzając Sanktuarium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września, zejść w podziemia i skosztować wody z bijacego pod nim źródła. Kolejno zapaliliśmy znicz na mogile poległych żołnierzy armii gen. Franciszka Kleeberga, po czym udaliśmy się  do Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków, gdzie opowiedziano nam o ostatnich walkach kampanii wrześniowej 1939 r., wydarzeniach z 3-5 października 1939 r., które rozegrały się na okolicznych terenach. Dzięki nowoczesnym symulacjom, uczniowie mogli nie tylko bliżej poznać historię, ale także poczuć się jak uczestnicy tamtych wydarzeń. Bogaty asortyment muzeum ukazał uczniom jak wyglądało uzbrojenie, ubiór, dokumentacja sprzed 80 lat. Następnie zaproszono młodzież  do obejrzenia Izby Regionalnej, gdzie zaprezentowano zgromadzone przedmioty użytku codziennego, dawne środki lokomocji, narzędzia rolnicze, a także ozdoby i wytwory rękodzieła i rzemiosła ludowego. Nie zabrakło także eksponatów myśliwskich Wojskowego Koła Łowieckiego nr 304 "Ryś", które prosperuje  od 1951 r. do dnia dzisiejszego.

Po prawie 8 - godzinnej "żywej lekcji" biologii, geografii, historii i wzmożonym wysiłku fizycznym wychowankowie internatu powrócili do placówki dzieląc się wrażeniami z rówieśnikami. Wycieczka została uznana za udaną, więc liczymy na więcej.

bozenarodzenieW dniu 21.12.2017r., zgodnie z tradycją lat ubiegłych w internacie Zespołu Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym, spotkali się na uroczystej kolacji wigilijnej mieszkańcy internatu, wychowawcy oraz pani wicedyrektor Marzena Kamińska, aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Spotkanie było także okazją do przypomnienia kultywowanych w polskich rodzinach tradycji bożonarodzeniowych, a wspólne kolędowanie wprowadziło uczestników w atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

W dniu 14 lutego 2017 r. w internacie Zespołu Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym młodzież internacka spotkała się z okazji Dnia św. Walentego. Wychowankowie wzięli udział w walentynkowej imprezie karaoke, którą przygotowali i poprowadzili opiekunowie: p. Mirosław Kardas oraz p. Paweł Tomasik. Najodważniejszymi uczestnikami zabawy okazali się: Mateusz Woźniak i Kacper Ostrowski, którzy ku radości wszystkich wystąpili w duecie. Największym jednak powodzeniem cieszyło się wspólne wykonywanie utworów muzycznych najbardziej popularnych wykonawców. Dało się zaobserwować narzucającą się prawidłowość, mianowicie wraz ze wzrostem popularności poszczególnych piosenek nasilały się reakcje uczestniczącej w zabawie młodzieży: spontaniczne okrzyki oraz aplauz. Z opinii wykonawców i uczestników zabawy wnioskujemy, że pomysł na „śpiewające” spędzenie Dnia Zakochanych był strzałem w dziesiątkę.

wigilia internatWesołych Świąt!
Bez zmartwień,
z barszczem, z grzybami, z karpiem,
z gościem, co niesie szczęście,
czeka nań przecież miejsce.

Wesołych Świąt!
A w Święta
niech się snuje kolęda
i gałązki świerkowe
niech Wam pachną na zdrowie.

Wesołych Świąt!
a z gwiazdką
pod świeczek łuną jasną
życzcie sobie- jak najwięcej
zwykłego ludzkiego szczęścia.

film WolynW dniu 13 października 2016 roku wychowankowie z naszego internatu, pod opieką p. Mirosława Kardasa odbyli wycieczkę do kina „Helios” w Siedlcach. W ramach projektu Kino na Temat młodzież uczestniczyła w pokazie specjalnym filmu pt. „Wołyń”. Jest to pierwszy film poruszający dotychczas przemilczany w polskim kinie temat tragicznych wydarzeń na Wołyniu w latach 1943–1944. Po projekcji filmu odbyło spotkanie, którego gościem specjalnym był p. dr Rafał Roguski, adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Tematem przewodnim prelekcji były słowa: „Razem, ale obok siebie. Wojna jako kulminacja trudnych relacji między narodami II RP”. Prelegent odniósł się do trudnej prawdy historycznej dotyczącej tragicznych wydarzeń na Ziemiach Wschodnich w kontekście do wydarzeń współczesnych i relacji polsko-ukraińskich. Warto poruszać taką tematykę, aby wprowadzać młodych ludzi w tę trudną historię i zachęcać do krzewienia pamięci o zbrodni wołyńskiej w duchu pojednania i dialogu.

bilard internatZ końcem ubiegłego roku do świetlicy internackiej został zakupiony stół bilardowy. Od samego początku wśród amatorów gry w bilard znaleźli się nie tylko chłopcy, lecz także dziewczęta, którzy dzielnie ze sobą rywalizują. W celu wyłonienia najlepszych graczy w dniu 18 kwietnia rozpoczął się turniej Pool bilard (odmiana 8-bil), który prowadzi p. Mirosław Kardas. Do rywalizacji przystąpiło kilkanaście osób, obecnie toczą się rozgrywki o awans do ćwierćfinału. Turniej sprzyja promowaniu obowiązujących zasad gry, mobilizuje wychowanków do współzawodnictwa, aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz sprzyja integracji. 

DSCN0130Przedświąteczny czas sprzyja kultywowaniu tradycji wielkanocnych oraz ujawnieniu się talentów i pomysłowości wychowanków. Wszystkie chętne osoby, uczestnicząc w zajęciach artystycznych, wykonały piękne pisanki. Zajęcia prowadzone przez p. Renatę Cąkała były doskonałą okazją do dyskusji na temat tradycji świątecznych, poznania różnorodnych technik i wymiany doświadczeń. Dobra atmosfera w czasie zajęć pozytywnie wpływała na integrację młodzieży. 

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wsei

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1