ZS Radoryż

NASZA SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA RODZICÓW

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH

KONTAKT

Klasa ogólna

LICEUM OGOLNO

klasa ogolna

Dla wszystkich osób, które nie są jeszcze zdecydowane, jakie mają życiowe plany, proponujemy naukę w klasie ogólnej.

Uczeń będzie uczęszczał wspólnie do klasy ratowniczo-pożarniczej, lecz nie będzie realizował zajęć ratowniczo-pożarniczych. Decydując się na naukę w klasie ogólnej uczeń w systemie rekrutacji powinien wybrać oddział ratowniczo - pożarniczy, lecz na wydrukowanym wniosku powinien zaznaczyć "klasa ogólna".

Liceum Ogólnokształcąe o profilu ogólnym jest ofertą skierowaną przede wszystkim do uczniów, którzy przygotowują  się do kontynuowania kształcenia w szkołach wyższych.

  • To klasa przeznaczona dla młodych ludzi, którzy chcą najpierw rozeznać się w swoich predyspozycjach, dokonać najlepszego wyboru i dzięki temu rozsądnie zaplanować swoją przyszłość.
  • To również propozycja dla młodzieży, która: chce wszechstronnie się rozwijać, interesuje się wieloma przedmiotami, lubi poszukiwać i zdobywać wiedzę oraz doskonalić swoje umiejętności.
  • To oferta edukacyjna dla uczniów, którzy chcą poszerzać swoje horyzonty w różnych dziedzinach wiedzy i umieć oceniać świat z różnych perspektyw, a także chętnie biorą udział w różnych przedsięwzięciach, projektach, konkursach, zawodach.
  • Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w licznych kołach zainteresowań oraz w zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole, które przygotowują do egzaminu maturalnego oraz pomagają w wyborze dalszych kierunków kształcenia.

Nauka w tej klasie zapewnia równomierny, jak również wysoki poziom kształcenia ze wszystkich przedmiotów, co umożliwia uczniom szeroki i optymalny wybór przedmiotów maturalnych, dostosowanych do wymagań uczelni wyższych. Pozwala uczniom przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Nauczane języki obce

język angielski (pierwszy, kontynuacja, 3h/3h/3h/3h),

język rosyjski (drugi, początkujący, 2h/2h/2h/2h),

język rosyjski (drugi, kontynuacja, 2h/2h/2h/2h)

Rozszerzenia programowe:

  1. język angielski
  2. wiedza o społeczeństwie
  3. biologia

Rekrutacja elektroniczna za pomocą panelu Nabór szkoły ponadpodstawowe.

Pozostałe kierunki kształcenia:

Patronat honorowy

logo lawcsil logologo 4 slszlogo aszwlogo wcr biala podlaskalogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo WSEI Akademia

Przydatne strony

logo men logo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow  Logo WFOSiGW Lublin