ZS Radoryż

NASZA SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA RODZICÓW

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH

KONTAKT

Klasa policyjna

klasa policyjna1004x573

Klasa Policyjna jest ofertą skierowaną przede wszystkim do uczniów widzących swoją przyszłość w policyjnym mundurze. Powinni ją również rozważyć wszyscy, którzy myślą o pracy w pokrewnych policji służbach, jak straże miejskie i agencje ochrony.klasa policyjna uczen1

Nauka w tej klasie zapewnia wysoki poziom kształcenia i pozwala uczniom przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

klasa policyjna uczen4Proponowany program nauczania jest rozszerzony o program nauczania innowacji pedagogicznej „Edukacja o Policji” w ramach, której prowadzone są zajęcia dodatkowe z zakresu znajomości prawa karnego i wykroczeń, struktury policji oraz kryminalistyki. Program nauczania obejmuje również zajęcia z technik walki-samoobrony, mających zastosowanie w interwencjach policyjnych oraz musztry i ćwiczeń na torach sprawnościowych, oraz obsługę i naukę strzelania na przyszkolnej strzelnicy.

Przewidywane są wycieczki do komisariatów, Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, oraz obozy szkoleniowe obejmujące naukę zachowania się i poruszania w terenie, prowadzenia działań prewencyjnych. Zajęcia prowadzić będą zatrudnieni w szkole nauczyciele z dużym doświadczeniem służby w Policji. Raz w roku uczniowie realizujący mundurowe innowacje pedagogiczne mogą wyjechać na tygodniowy obóz proobronny, prowadzony przez byłych żołnierzy Sił Specjalnych oraz antyterrorystów policyjnych.

klasa policyjna uczen3Szkoła umożliwia uczniom odbycie certyfikowanych szkoleń - spadochronowego, uprawniającego do oddawania samodzielnych skoków. klasa policyjna uczen5

Dla uczniów klasy policyjnej zostały zaprojektowane mundury, w szkole obowiązuje dzień mundurowy. Klasa pod patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie.

Absolwenci klasy policyjnej są premiowani dodatkowymi 7 punktami w postępowaniu rekrutacyjnym do służby w Policji.

Do klasy ze specjalnością policyjną przyjmowani będą uczniowie z dobrą kondycją fizyczną i dobrym stanem zdrowia.

Od kandydatów wymagamy oświadczenia od rodziców lub opiekunów prawnych o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata oraz braku przeciwskazań zdrowotnych kandydata do nauki w oddziale o wzmożonym wysiłku fizycznym.

wzór oświadczenia rodziców

Specyfika funkcjonowania klas mundurowych wymusza rekrutację kandydatów z zachowaniem minimum poprawnym.

Kandydaci z zachowaniem poniżej poprawnego mogą kształcić się klasie ogólnej.

Dla uczniów mających problem z dojazdem, szkoła udostępnia przyszkolny internat.klasa policyjna uczen2

Nauczane języki obce:

język angielski (pierwszy, kontynuacja, 3h/3h/3h/3h),

język rosyjski (drugi, początkujący, 2h/2h/2h/2h),

język rosyjski (drugi, kontynuacja, 2h/2h/2h/2h)

Rozszerzenia programowe:

  1. język angielski
  2. wiedza o społeczeństwie
  3. biologia

Rekrutacja elektroniczna za pomocą panelu Nabór szkoły ponadpodstawowe.

pol 1

Pozostałe kierunki kształcenia:

 

Patronat honorowy

logo lawcsil logologo 4 slszlogo aszwlogo wcr biala podlaskalogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo WSEI Akademia

Przydatne strony

logo men logo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow  Logo WFOSiGW Lublin