ZS Radoryż
images/zdjecia/slajdy/Bez_nazwy3-min.png

obraz

porozumienie201715 marca 2017 roku dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym Pani Marianna Brzozowska – Skwarek oraz Komendant Powiatowy Policji w Łukowie insp. Ryszard Szklarz podpisali porozumienie o współpracy w zakresie funkcjonowania w szkole klas o profilu policyjnym. Stanowi ono kontynuację porozumienia z 2010 roku, zawartego pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Łukowie a szkołą.

Na podstawie zawartego porozumienia Komendant Powiatowy Policji w Łukowie będzie nadal obejmował patronatem działania szkoły związane z prowadzeniem innowacji pedagogicznej „Edukacja o Policji”. Jej celem jest kształtowanie właściwych postaw moralnych i patriotycznych wśród młodzieży, a także uniwersalnych kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania zawodu policjanta.

Podczas dodatkowych zajęć uczniowie zdobywają wiedzę na temat historii Policji, zadań i struktury Policji, uprawnień i obowiązków policjanta, postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji oraz ścieżek kariery zawodowej w tej formacji. Ponadto uczniowie biorą udział w zajęciach z musztry, podstaw prawoznawstwa, samoobrony i strzelania. Zajęcia prowadzą nauczyciele, którzy przez wiele lat pracowali w Policji. Zajęcia teoretyczne wspierają policjanci Komendy Powiatowej Policji w Łukowie przez co młodzież ma możliwość odbywania wizyt studyjnych w jednostce Policji, a także w szkołach Policji.

Program dodatkowych zajęć został opracowany tak, aby absolwenta klasy policyjnej zapoznać z wymaganiami i samym postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów do służby w Policji. Przygotowuje on również młodego człowieka do świadomego wyboru dalszej drogi życiowej związanej z Policją.

Absolwent liceum otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkoły w której na podstawie zatwierdzonego programu były nauczane przedmioty związane z funkcjonowaniem Policji. Ma to niebagatelne znaczenie w całym procesie doboru do Policji ponieważ z racji ukończenia takiej szkoły kandydat z tytułu preferencji otrzymuje dodatkowe 4 punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 10 lutego 2017r. Dz. U. z 2017 r. poz. 479).

Na zakończenie warto jeszcze raz przypomnieć, że nasza szkoła jest jedyną placówką w powiecie łukowskim oferującą taką możliwość kształcenia. Absolwenci tej szkoły już pełnią służbę w Policji, Wojsku oraz Państwowej Straży Pożarnej realizując swoje pasje życiowe połączone ze stabilnością zatrudnienia.

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wsei

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1