REKRUTACJA 2021

SZKOLY DLA DOROSLYCH

Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym prowadzi rekrutację szkół dla dorosłych w systemie zaocznym:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych dla absolwentów:writing

  • gimnazjum
  • 8-klasowej szkoły podstawowej
  • szkół zawodowych
  • Branżowych Szkół I Stopnia

Ukończenie liceum umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego.

Podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (pobierz)

 

accountingSzkoła Policealna w zawodzie:

  • technik administracji (2 letni cykl kształcenia)

Ukończenie nauki w Szkole Policealnej umożliwia słuchaczowi  przystąpienie do egzaminu z kwalifikacji zawodowych i uzyskanie tytułu technika.

 Podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej (pobierz)

 


Centrum Kształcenia Zawodowego w Radoryżu Smolanym prowadzi rekrutację

na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

Kursy rachunkowości:

  • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych,
  • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

Słuchacz, po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. i EKA.07., posiadający wykształcenie średnie, otrzymuje dyplom zawodowy technik rachunkowości.

Dodatkowo po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.04. - Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej - otrzymuje dyplom w zawodzie technik ekonomista.

Podanie do przyjęcie na kurs EKA.05, EKA.07, EKA.04 (pobierz)

Kursy rolnicze - Kwalifikacje w zawodzie są niezbędne do nabywania ziemi i ubiegania się o fundusze unijne.

  • rolnik - kwalifikacja ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej
  • technik rolnik - kwalifikacja ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Słuchacz, po zdaniu egzaminu z kwalifikacji ROL.4 lub posiadający dotychczasowe kwalifikacje R.03 lub RL.03, oraz po zdaniu egzaminu z kwalifikacji ROL.10 i posiadający wykształcenie średnie uzyskuje tytuł technika rolnika.

Podanie do przyjęcie na kurs ROL.04, ROL.10 (pobierz)

kkz

Flaga godloZadanie polegające na zakupie „pakietu ubiorczego ucznia OPW” dla 28 uczniów, oraz „pakietu szkoleniowego OPW” dla Oddziału Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2020/2021 w Liceum Ogólnokształcącym w Radoryżu Smolanym, zrealizowane zostało w ramach dotacji celowej udzielonej przez Skarb Państwa, reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, w wysokości 80528,00 złotych. Całkowity koszt realizacji zadania: 100660,00 złotych.

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wseiLogo WKU Biała Podlaska

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1