ZS Radoryż

NASZA SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA RODZICÓW

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH

KONTAKT

Szkoły dla dorosłych

SZKOLY DLA DOROSLYCH

Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym prowadzi rekrutację do szkół dla dorosłych w systemie zaocznym:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych dla absolwentów:writing

  • gimnazjum
  • 8-klasowej szkoły podstawowej
  • szkół zawodowych (absolwenci 3-letnich szkół zawodowych przyjmowani są na semestr III)
  • Branżowych Szkół I Stopnia (absolwenci przyjmowani są na semestr III)

Kształcenie odbywa się w formie zaocznej (zjazdy weekendowe).

Ukończenie liceum umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego.

Rozszerzenia programowe: geografia, język polski
Nauczane języki: język angielski

 Podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (pobierz)

Szkoła Policealna

Szkoła Policealna w zawodzie: technik administracji (2 letni cykl kształcenia - 4 semestry).

Kształcenie odbywa się w formie zaocznej (zjazdy weekendowe).

Nauka w Szkole Policealnej umożliwia słuchaczowi przystąpienie do egzaminu z kwalifikacji zawodowej EKA.01., przez co ukończenie szkoły i uzyskanie tytułu technika.

Nauczane języki: język angielski
Zawody: technik administracji 


Centrum Kształcenia Zawodowego w Radoryżu Smolanym prowadzi rekrutację

na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

Kursy rolnicze - Kwalifikacje w zawodzie są niezbędne do nabywania ziemi i ubiegania się o fundusze unijne.

  • rolnik - kwalifikacja ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej
  • technik rolnik - kwalifikacja ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Słuchacz, po zdaniu egzaminu z kwalifikacji ROL.4 lub posiadający dotychczasowe kwalifikacje R.03 lub RL.03, oraz po zdaniu egzaminu z kwalifikacji ROL.10 i posiadający wykształcenie średnie uzyskuje tytuł technika rolnika.

Podanie do przyjęcie na kurs ROL.04, ROL.10 (pobierz)

kkz

Patronat honorowy

logo lawcsil logologo 4 slszlogo aszwlogo wcr biala podlaskalogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo WSEI Akademia

Przydatne strony

logo men logo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow  Logo WFOSiGW Lublin