ZS Radoryż

NASZA SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA RODZICÓW

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH

KONTAKT

Szkoły dla dorosłych

SZKOLY DLA DOROSLYCH

Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym prowadzi rekrutację do szkół dla dorosłych w systemie zaocznym:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych dla absolwentów:writing

  • gimnazjum
  • 8-klasowej szkoły podstawowej
  • szkół zawodowych (absolwenci 3-letnich szkół zawodowych przyjmowani są na semestr III)
  • Branżowych Szkół I Stopnia (absolwenci przyjmowani są na semestr III)

Kształcenie odbywa się w formie zaocznej (zjazdy weekendowe).

Ukończenie liceum umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego.

Rozszerzenia programowe: geografia, język polski
Nauczane języki: język angielski

 Podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (pobierz)

 


Centrum Kształcenia Zawodowego w Radoryżu Smolanym prowadzi rekrutację

na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

Kurs rachunkowości:

  • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

Słuchacz, po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. i EKA.07., posiadający wykształcenie średnie, otrzymuje dyplom zawodowy technik rachunkowości.

Dodatkowo po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.04. - Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej - otrzymuje dyplom w zawodzie technik ekonomista.

Podanie do przyjęcie na kurs EKA.07 (pobierz)

Kursy rolnicze - Kwalifikacje w zawodzie są niezbędne do nabywania ziemi i ubiegania się o fundusze unijne.

  • rolnik - kwalifikacja ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej
  • technik rolnik - kwalifikacja ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Słuchacz, po zdaniu egzaminu z kwalifikacji ROL.4 lub posiadający dotychczasowe kwalifikacje R.03 lub RL.03, oraz po zdaniu egzaminu z kwalifikacji ROL.10 i posiadający wykształcenie średnie uzyskuje tytuł technika rolnika.

Podanie do przyjęcie na kurs ROL.04, ROL.10 (pobierz)

kkz

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wseiLogo WKU Biała Podlaska

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow  Logo WFOSiGW Lublin