Klasa pożarnicza

klasa pożarnicza 1004x591

Klasa pożarnicza jest ofertą skierowaną przede wszystkim do uczniów, którzy w straży pożarnej, bądź w innych służbach mundurowych.

Program nauczania grupy pożarniczej jest realizowany w ramach innowacji pedagogicznej „Edukacja pożarnicza” i obejmuje zajęcia dodatkowe z zakresu znajomości prawa i bezpieczeństwa pożarowego, organizacji i funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Program nauczania obejmuje również zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz sport pożarniczy tj.: musztra ogólna, strzelanie, posługiwanie się maskami przeciwgazowymi i ćwiczenia na torach sprawnościowych, oraz zajęcia na basenie. Przewidziane są wycieczki do komend, jednostek i ośrodków szkolenia PSP oraz obozy szkoleniowe obejmujące naukę orientowania się i poruszania w terenie, zachowania się w sytuacjach zagrożenia i sytuacjach kryzysowych, posługiwania się podstawowym sprzętem gaśniczym. W czasie zajęć stosowane będą nowoczesne metody i techniki. Uczniowie będą brali udział w różnorodnych imprezach, zawodach, konkursach.Zdobywać będą umiejętności praktyczne z zakresu: musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedmedycznej.

Absolwenci klasy pożarniczej w trakcie procesu rekrutacji do Państwowej Straży Pożarnej dodatkowo otrzymują 5 punktów. 

Klasa pod patronatem Komendanta Powiatowego Państwowej  Straży Pożarnej w Łukowie. Na podstawie porozumienia uczniowie uczestniczyć będą w wyjazdach edukacyjnych do jednostek OSP i wyższych uczelni. Prowadzone będą również zajęcia terenowe. Zajęcia prowadzić będą strażacy o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych i zawodowych.

Dla uczniów klasy pożarniczej są zaprojektowane mundury. W szkole obowiązuje dzień mundurowy. Umundurowanie jest strojem obowiązującym i reprezentatywnym na szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach.

Szkoła umożliwia uczniom odbycie certyfikowanych szkoleń: spadochronowego, uprawniającego do oddawania samodzielnych skoków. Raz w roku uczniowie realizujący mundurowe innowacje pedagogiczne wyjeżdżają na tygodniowe obozy proobronne.

Do klasy ze specjalnością pożarniczą przyjmowani będą uczniowie z dobrą kondycją fizyczną i dobrym stanem zdrowia.

Specyfika funkcjonowania klas mundurowych wymusza rekrutację kandydatów z zachowaniem minimum poprawnym.

Kandydaci z zachowaniem poniżej poprawnego mogą kształcić się klasie ogólnej.

Dla uczniów mających problem z dojazdem, szkoła udostępnia przyszkolny internat.

Nauka w tej klasie zapewnia równomierny, jak również wysoki poziom kształcenia ze wszystkich przedmiotów, co umożliwia uczniom szeroki i optymalny wybór przedmiotów maturalnych, dostosowanych do wymagań uczelni wyższych. Pozwala uczniom przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Nauczane języki obce

dla absolwentów szkół podstawowych: język angielski (pierwszy, kontynuacja, 3h/3h/3h/3h), język rosyjski (drugi, początkujący, 2h/2h/2h/2h), język rosyjski (drugi, kontynuacja, 2h/2h/2h/2h)

Przedmioty rozszerzone

  1. biologia
  2. geografia
  3. język angielski

 klasa pozarnicza

 

Rekrutacja elektroniczna za pomocą panelu Nabór szkoły ponadpodstawowe.

Pozostałe kierunki kształcenia:

 

Flaga godloZadanie polegające na zakupie „pakietu ubiorczego ucznia OPW” dla 28 uczniów, oraz „pakietu szkoleniowego OPW” dla Oddziału Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2020/2021 w Liceum Ogólnokształcącym w Radoryżu Smolanym, zrealizowane zostało w ramach dotacji celowej udzielonej przez Skarb Państwa, reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, w wysokości 80528,00 złotych. Całkowity koszt realizacji zadania: 100660,00 złotych.

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wseiLogo WKU Biała Podlaska

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1