ZS Radoryż

NASZA SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA RODZICÓW

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH

KONTAKT

Ogłoszenia i informacje

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminów zawodowych/potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

część pisemna i praktyczna

sesja ZIMA 2024

Data egzaminu

 godzina

kwalifikacja

Część pisemna/

praktyczna

sala

 

9 stycznia 2024

9:00

ROL.10

Część praktyczna

sala nr 1

9 stycznia 2024

8:00

ROL.04

Część praktyczna

gospodarstwo

(indywidualny harmonogram

dla każdego przystępującego do egzaminu)

12:30

17:00

10 stycznia 2024

8:00

ROL.04

Część praktyczna

gospodarstwo

12:30

17:30

11 stycznia 2024

8:00

ROL.04

Część praktyczna

gospodarstwo

12:30

17:00

12 stycznia 2024

8:00

ROL.04

Część praktyczna

gospodarstwo

12:30

17:00

15 stycznia 2024

8:00

ROL.04

Część praktyczna

gospodarstwo

12:30

17:00

16 stycznia 2024

8:00

ROL.04

Część praktyczna

gospodarstwo

12:30

17:00

17 stycznia 2024

8:00

ROL.04

Część praktyczna

gospodarstwo

10 stycznia 2024

8:00

ROL.04

Pisemny komputerowy

sala nr 2 

(indywidualny harmonogram

dla każdego przystępującego do egzaminu)

10:30

13:00

15:30

11 stycznia 2024

8:00

ROL.04

Pisemny komputerowy

sala nr 2 

10:30

13:00

15:30

12 stycznia 2024

8:00

ROL.04

ROL.10

Pisemny komputerowy

sala nr 2 

10:30

ROL.10

12 stycznia 2024

13:00

EKA.05

Pisemny komputerowy

Sala nr 2

15 stycznia 2024

8:00

EKA.05

Praktyczny dokumentacja

Sala nr 2

10 stycznia 2024

14:00

AU.65

Pisemny papierowy

Sala nr 1

17 stycznia 2024

8:00

AU.65

Praktyczny dokumentacja

Sala nr 2

10 stycznia 2024 10.00 R.03 Pisemny papierowy Sala nr 1  
19 stycznia 2024 8.00 R.03 Część praktyczna gospodarstwo  

Każdy zdający powinien mieć przy sobie dowód tożsamości oraz długopis z czarnym tuszem.

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji 2024 ZIMA

Formuła 2019 – kwalifikacje trzyliterowe (ROL.04, ROL.10, EKA.05).

Część pisemna. Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania pomocniczych obliczeń lub rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Część praktyczna. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej:

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

EKA.05

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

ROL.10

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Formuła 2017 – kwalifikacje dwuliterowe (AU.65)

Cześć pisemna. Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi -– Formuła 2017 – powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony

do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

Część praktyczna. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumka.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

 


Harmonogram egzaminów zawodowych/potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji LATO 2023

Data egzaminu 

kwalifikacja 

Część pisemna/

praktyczna 

sala 

  

1 czerwca 2023 

godz. 9:00 

ROL.10

 

Część praktyczna (d)

sala gimnastyczna

Każdy zdający powinien mieć dowód osobisty lub inny dokument identyfikacyjny ze zdjęciem.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka,
temperówka

5 czerwca 2023 

godz. 8:30 

ROL.10

Pisemny komputerowy

(indywidualny harmonogram

dla każdego przystępującego do egzaminu)

sala nr 2

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego (przy komputerach) powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych.

5 czerwca 2023 

godz. 11:00

ROL.04

Pisemny komputerowy

(indywidualny harmonogram

dla każdego przystępującego do egzaminu)

sala nr 2

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 


Harmonogram egzaminów zawodowych/potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji ZIMA 2023

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY „d” - SALA GIMNASTYCZNA

Centrum Kształcenia Zawodowego

ROL.10

09.01.2023  9:00

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka,
temperówka

Każdy zdający powinien mieć dowód osobisty lub inny dokument identyfikacyjny ze zdjęciem.

Centrum Kształcenia Zawodowego

RL.16

09.01.2023  9:00

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Szkoła Policealna

EKA.01

09.01.2023  9:00

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka,
temperówka

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

EGZAMIN  PRAKTYCZNY AU.36 „dk”  - SALA nr 2

Data

zmiana

16.01.2023

I (8:00)

Każdy zdający powinien mieć dowód osobisty lub inny dokument identyfikacyjny ze zdjęciem, oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumka

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

EGZAMIN PISEMNY PRZED KOMPUTEREM - SALA nr 2

Data

zmiana

ROL.04

ROL.10

EKA.01

10.01.2023

I (8:30)

indywidualny harmonogram

dla każdego przystępującego do egzaminu

II (11:00)

III (13:30)

11.01.2023

I (8:30)

II (11:00)

III (13:30)

 12.01.2023

I (8:30)

II (11:00)

III (13:30)

13.01.2023

I (8:30)

II (11:00)

III (13:30)

Każdy zdający powinien mieć dowód osobisty lub inny dokument identyfikacyjny ze zdjęciem.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego (przy komputerach) powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych.

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY ROL.04 „w” - GOSPODARSTWO

Data

zmiana

ROL.04

16.01.2023

I (8:00)

indywidualny harmonogram

dla każdego przystępującego do egzaminu

II (12:30)

III (17:00)

17.01.2023

I (8:00)

II (12:30)

III (17:00)

18.01.2023

I (8:00)

II (12:30)

III (17:00)

19.01.2023

I (8:00)

II (12:30)

III (17:00)

Każdy zdający powinien mieć dowód osobisty lub inny dokument identyfikacyjny ze zdjęciem, oraz długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

 

 


 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych w sesji czerwiec 2022

/egzamin odbył się/

 1. Kwalifikacja ROL.10 - Część praktyczna wersja papierowa:  1 czerwca 2022 9:00

Każdy zdający powinien mieć dokument tożsamości, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka.

 1. Kwalifikacja EKA.01 - Część praktyczna wersja papierowa: 1 czerwca 2022 9:00

Każdy zdający powinien mieć dokument tożsamości, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka.

 1. Kwalifikacja EKA.01– część pisemna wersja komputerowa 2 czerwca 2022 o godzinach 8:30 i 11:00 wg. indywidualnego harmonogramu.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.

 1. Kwalifikacja ROL.04 - Część pisemna wersja komputerowa:  3 czerwca 2022 o godzinach 8:30 i 11:00 indywidualnego harmonogramu.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.

 1. Kwalifikacja ROL.04– część praktyczna 4 czerwca 2022 godz. 8:00.

Każdy zdający powinien mieć dokument tożsamości, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.


Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych w sesji styczeń 2022

 

 1. Kwalifikacja ROL.10 - Część praktyczna wersja papierowa:  10 stycznia 2022 9:00

Każdy zdający powinien mieć dokument tożsamości, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka.

 1. Kwalifikacja RL.03 - część pisemna wersja papierowa: 11 stycznia 2022 10:00 

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć dokument tożsamości, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

 1. Kwalifikacja ROL.04– część pisemna wersja komputerowa od 11 stycznia do 13 stycznia: wg. indywidualnego harmonogramu.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć dokument tożsamości, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.

 1. Kwalifikacja ROL.04– część praktyczna od 12 stycznia do 21 stycznia wg. indywidualnego harmonogramu.

Każdy zdający powinien mieć dokument tożsamości, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

 1. Kwalifikacja ROL.10 - Część pisemna wersja komputerowa:  13 stycznia 2022 13:30

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć dokument tożsamości, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Każdy ze zdających ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać wytycznych obowiązujących przed, w czasie i po egzaminie.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń-luty) 2022 r. 


Odbiór dyplomów przez uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, którzy zdawali egzaminy zawodowe w czerwcu 2021, jest możliwy od 08 września 2021.

Wyników egzaminów zawodowych dostępne są na stronie epkz.cke.edu.pl po zalogowaniu się.


Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu

część pisemna i praktyczna.

 sesja czerwiec/lipiec 2021

Data egzaminu

kwalifikacja

Część pisemna/

praktyczna

07czerwca 2021

godz. 9:00

(d-180 minut)

ROL.10

Część praktyczna

08 czerwca 2021

godz. 9:00

ROL.10

Część pisemna przy komputerach

08 czerwca 2021

godz. 11:30

ROL.10

Część pisemna przy komputerach

09 czerwca 2021

godz. 9:00

ROL.10

Część pisemna przy komputerach

09 czerwca 2021

godz. 11:30

ROL.10

Część pisemna przy komputerach

21 czerwca 2021

godz. 13:00

RL.16

Część praktyczna

22 czerwca 2021

godz. 10:00

RL.03

Część pisemna

Każdy zdający powinien mieć z sobą dokument potwierdzający tożsamość oraz długopis z czarnym tuszem, może mieć kalkulator prosty 

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać  zdający w czasie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

część pisemna:

ROL.10 - Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań́ na kartach identyfikacyjnych, oraz może mieć́ kalkulator prosty*

RL.03 –  Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć́ kalkulator prosty*

część praktyczna:

ROL.10 - Każdy zdający powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka.

RL.16 - Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka.

Każdy ze zdających ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać wytycznych obowiązujących przed, w czasie i po egzaminie.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji letniej (czerwiec-lipiec) 2021 r. 


Radoryż Smolany 31.03.2021 r

Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec lipiec 2021 r. przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń luty 2021 r.

 • Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeńluty 2021 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec lipiec 2021 r. do 08 kwietnia 2021r. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły.Wersje papierowe będą przyjmowane w sekretaracie szkoły w dniach 6,7,8 kwietnia 2021r.

Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..nie później niż do 08 kwietnia 2021 r.

deklaracja

 • Informacja o wynikach egzaminu jest dostępna w sekretaracie szkoły w formie bezpośredniego kontaktu w dniach 6,7,8 kwietnia 2021 r. lub za pomocą poczty elektronicznej po potwierdzeniu tożsamości osoby ubiegjącej się o uzyskanie informacji.
 • Odbiór świadectw, przez osoby które zdały egzaminy, możliwe jest w formie bezpośredniego kontaktu od dnia 08 kwietnia 2021 r.


Egzaminy zawodowe CKE1

Harmonogram egzaminów w sesji styczeń/luty 2021 oraz wytyczne saniarne obowiązujące w dniu egzaminu


W Szkole Policealnej oraz

w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

egzaminy pisemne obowiązują z następujących przedmiotów.

podstawa prawna:

§ 30 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373)

Szkoła Policealna - technik administracji:

Semestr I:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji,
 • Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw,

Semestr II:

 • Podstawy prawa pracy,
 • Podstawy finansów publicznych,

Semestr III:

 • Podstawy prawa cywilnego,
 • Podstawy prawa administracyjnego,

Semestr IV:

 • Podstawy prawa pracy,
 • Podstawy prawa administracyjnego,

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

Semestr I: język polski, język rosyjski, matematyka

Semestr II: język polski, język rosyjski, matematyka

Semestr III: język polski, język rosyjski, matematyka

Semestr IV: język polski, język rosyjski, matematykaHarmonogram przystępowania zdających do egzaminu potwierdzającego kwalifiakcje w zawodzie - część pisemna i praktyczna.

 sesja czerwiec/lipiec 2020

Data egzaminu

 kwalifikacja

Część pisemna/

praktyczna

22 czerwca 2020 godz. 13:00

(d-180 minut)

R.16

Część praktyczna

RL.16

23 czerwca 2020 godz. 12:00

R.16

Część pisemna

RL.16

AU.36

23 czerwca 2020 godz.14:00

AU.65

Część pisemna

26 czerwca 2020 godz. 15:00

(dk-180 minut)

AU.36

Część praktyczna

29 czerwca 2020 godz.9:00

(dk-180 minut)

AU.65

Część praktyczna


Wznowione zostały konsultacje stacjonarne organizowane w szkole dla zajęć praktycznych:

 • pracownia kadrowo-podatkowa dla słuchacz Szkoły Policealnej
 • pracownia produkcji rolniczej dla uczestników Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego RL.03 sem. II.

WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ I UCZESTNIKÓW KURSÓW


SESJA EGZAMINACYJNA DLA SŁUCHACZY

SEMESTRU VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

18 i 19 kwietnia 2020 r. odbędzie się zdalna sesja egzaminacyjna dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych semestr VI.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminów jest wcześniejsze dostarczenie do nauczycieli prac kontrolnych w formie ustalonej z nauczycielem.

W dniach 17-19 kwietnia 2020 r. słuchacze LOD VI drogą elektroniczną (za pomocą e-mail, komunikatorów, i innych) lub telefonicznie otrzymają od nauczycieli polecenia i zadania na egzamin pisemny i ustny, oraz warunki przebiegu egzaminu. Proszę w tych dniach być dostępnym.

Kontakt z nauczycielami odbywa się tylko drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Poniżej adresy e-mail nauczycieli prowadzących zajęcia.

W przypadku trudności lub pytań proszę o kontakt do szkoły: 25 755 10 03

Maria Kulesza- Pasik: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Wiąckiewicz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Renata Golba: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Antoni Mućka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paweł Tomasik: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zakres materiału z przedmiotow dla poszczególnych semestrów szkół zaocznych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz sposób komunikacji ze słuchaczami w okresie od 25 marca


Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec lipiec 2020 r. przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń luty 2020 r.

Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych częścitego egzaminu w sesji czerwiec lipiec 2020 r. do 31 marca br.odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły albo OKE.

Deklaracje do pobrania:

kwalifikacja R.16

kwalifikacja AU.36


Dotyczy słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych  i uczestników kursu rolniczego.

OGŁOSZENIE O TERMINIE SKŁADANIA DEKLARACJI NA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE AU.36 i AU.65 oraz  RL.03 i RL.16

Termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodach w sesji czerwiec 2020:

7 lutego 2020 r.

Deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły.


Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020

Kwalifikacja R.16

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 

część praktyczna:   09 stycznia 2020 r. godz. 13:00

część pisemna:        10 stycznia 2020 r. godz. 12:00

Kwalifikacja RL.03

Prowadzenie produkcji rolniczej

Część pisemna:       10 stycznia 2020 r. godz. 10:00

Część praktyczna:     20-21 stycznia 2020 r.    (godz.9:00, 15:00)

03-06 lutego 2020 r.        (godz.9:00, 15:00)

Kwalifikacja AU.36

Prowadzenie rachunkowości

Część pisemna:       10 stycznia 2020 r. godz. 12:00

część praktyczna:   17 stycznia 2020 r. godz. 9:00

Kwalifikacja R.03

Prowadzenie produkcji rolniczej

Część pisemna:       10 stycznia 2020 r. godz. 10:00

Część praktyczna:   01 lutego 2020 r. godz. 9:00

 Przypominamy że warunkiem ukończenia szkoły przez słuchaczy Szkoły Policalnej dla Dorosłych jest dostarczenie dokumentacji dotyczącej odbycia i przebiegu praktyki zawodowej.


Informacje  i komunikaty dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dostępne są na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Zgłoszenia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dostępne są do pobrania na stronach OKE w Krakowie.

Informacje dotyczące ponownego przystąpienia do egzaminu dostępne są na stronie internetowej OKE w Krakowie.


Zmiany w przepisach prawa dotyczące składania deklaracji- WAŻNE

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami w sprawie składania deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2018 r. przypominamy i informujemy, że zgodnie z § 4:

 • ust. 9, 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 poz. 673 z późn. zmianami) – dotyczy kwalifikacji jednoliterowych
 • ust. 10, 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2017 poz. 1663) – dotyczy kwalifikacji dwuliterowych

osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się, po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Jeżeli zdający, otrzymał informację o wynikach egzaminu zawodowego, po upływie terminu, składania deklaracji, może złożyć deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji

Zdający, którzy:

 • przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r. i otrzymają negatywny wyniku z egzaminu w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia tego wyniku deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.
 • nie przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r. po ogłoszeniu wyników w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.

W obu przypadkach uczeń/absolwent składa deklarację w szkole, do której uczęszcza lub którą ukończył.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępujący po raz kolejny do egzaminu składa deklarację bezpośrednio do OKE w Krakowie.  Do deklaracji dołącza zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

WEZ OKE Kraków

 

Patronat honorowy

logo lawcsil logologo 4 slszlogo aszwlogo wcr biala podlaskalogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo WSEI Akademia

Przydatne strony

logo men logo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow  Logo WFOSiGW Lublin