ZS Radoryż

NASZA SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA RODZICÓW

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH

KONTAKT

Ogłoszenia i informacje

 


Harmonogram egzaminów zawodowych/potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji LATO 2023

Data egzaminu 

kwalifikacja 

Część pisemna/

praktyczna 

sala 

  

1 czerwca 2023 

godz. 9:00 

ROL.10

 

Część praktyczna (d)

sala gimnastyczna

Każdy zdający powinien mieć dowód osobisty lub inny dokument identyfikacyjny ze zdjęciem.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka,
temperówka

5 czerwca 2023 

godz. 8:30 

ROL.10

Pisemny komputerowy

(indywidualny harmonogram

dla każdego przystępującego do egzaminu)

sala nr 2

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego (przy komputerach) powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych.

5 czerwca 2023 

godz. 11:00

ROL.04

Pisemny komputerowy

(indywidualny harmonogram

dla każdego przystępującego do egzaminu)

sala nr 2

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 


Harmonogram egzaminów zawodowych/potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji ZIMA 2023

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY „d” - SALA GIMNASTYCZNA

Centrum Kształcenia Zawodowego

ROL.10

09.01.2023  9:00

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka,
temperówka

Każdy zdający powinien mieć dowód osobisty lub inny dokument identyfikacyjny ze zdjęciem.

Centrum Kształcenia Zawodowego

RL.16

09.01.2023  9:00

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Szkoła Policealna

EKA.01

09.01.2023  9:00

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka,
temperówka

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

EGZAMIN  PRAKTYCZNY AU.36 „dk”  - SALA nr 2

Data

zmiana

16.01.2023

I (8:00)

Każdy zdający powinien mieć dowód osobisty lub inny dokument identyfikacyjny ze zdjęciem, oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumka

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

EGZAMIN PISEMNY PRZED KOMPUTEREM - SALA nr 2

Data

zmiana

ROL.04

ROL.10

EKA.01

10.01.2023

I (8:30)

indywidualny harmonogram

dla każdego przystępującego do egzaminu

II (11:00)

III (13:30)

11.01.2023

I (8:30)

II (11:00)

III (13:30)

 12.01.2023

I (8:30)

II (11:00)

III (13:30)

13.01.2023

I (8:30)

II (11:00)

III (13:30)

Każdy zdający powinien mieć dowód osobisty lub inny dokument identyfikacyjny ze zdjęciem.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego (przy komputerach) powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych.

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY ROL.04 „w” - GOSPODARSTWO

Data

zmiana

ROL.04

16.01.2023

I (8:00)

indywidualny harmonogram

dla każdego przystępującego do egzaminu

II (12:30)

III (17:00)

17.01.2023

I (8:00)

II (12:30)

III (17:00)

18.01.2023

I (8:00)

II (12:30)

III (17:00)

19.01.2023

I (8:00)

II (12:30)

III (17:00)

Każdy zdający powinien mieć dowód osobisty lub inny dokument identyfikacyjny ze zdjęciem, oraz długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

 

 


 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych w sesji czerwiec 2022

/egzamin odbył się/

 1. Kwalifikacja ROL.10 - Część praktyczna wersja papierowa:  1 czerwca 2022 9:00

Każdy zdający powinien mieć dokument tożsamości, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka.

 1. Kwalifikacja EKA.01 - Część praktyczna wersja papierowa: 1 czerwca 2022 9:00

Każdy zdający powinien mieć dokument tożsamości, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka.

 1. Kwalifikacja EKA.01– część pisemna wersja komputerowa 2 czerwca 2022 o godzinach 8:30 i 11:00 wg. indywidualnego harmonogramu.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.

 1. Kwalifikacja ROL.04 - Część pisemna wersja komputerowa:  3 czerwca 2022 o godzinach 8:30 i 11:00 indywidualnego harmonogramu.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.

 1. Kwalifikacja ROL.04– część praktyczna 4 czerwca 2022 godz. 8:00.

Każdy zdający powinien mieć dokument tożsamości, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.


Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych w sesji styczeń 2022

 

 1. Kwalifikacja ROL.10 - Część praktyczna wersja papierowa:  10 stycznia 2022 9:00

Każdy zdający powinien mieć dokument tożsamości, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka.

 1. Kwalifikacja RL.03 - część pisemna wersja papierowa: 11 stycznia 2022 10:00 

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć dokument tożsamości, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

 1. Kwalifikacja ROL.04– część pisemna wersja komputerowa od 11 stycznia do 13 stycznia: wg. indywidualnego harmonogramu.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć dokument tożsamości, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.

 1. Kwalifikacja ROL.04– część praktyczna od 12 stycznia do 21 stycznia wg. indywidualnego harmonogramu.

Każdy zdający powinien mieć dokument tożsamości, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

 1. Kwalifikacja ROL.10 - Część pisemna wersja komputerowa:  13 stycznia 2022 13:30

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć dokument tożsamości, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Każdy ze zdających ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać wytycznych obowiązujących przed, w czasie i po egzaminie.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń-luty) 2022 r. 


Odbiór dyplomów przez uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, którzy zdawali egzaminy zawodowe w czerwcu 2021, jest możliwy od 08 września 2021.

Wyników egzaminów zawodowych dostępne są na stronie epkz.cke.edu.pl po zalogowaniu się.


Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu

część pisemna i praktyczna.

 sesja czerwiec/lipiec 2021

Data egzaminu

kwalifikacja

Część pisemna/

praktyczna

07czerwca 2021

godz. 9:00

(d-180 minut)

ROL.10

Część praktyczna

08 czerwca 2021

godz. 9:00

ROL.10

Część pisemna przy komputerach

08 czerwca 2021

godz. 11:30

ROL.10

Część pisemna przy komputerach

09 czerwca 2021

godz. 9:00

ROL.10

Część pisemna przy komputerach

09 czerwca 2021

godz. 11:30

ROL.10

Część pisemna przy komputerach

21 czerwca 2021

godz. 13:00

RL.16

Część praktyczna

22 czerwca 2021

godz. 10:00

RL.03

Część pisemna

Każdy zdający powinien mieć z sobą dokument potwierdzający tożsamość oraz długopis z czarnym tuszem, może mieć kalkulator prosty 

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać  zdający w czasie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

część pisemna:

ROL.10 - Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań́ na kartach identyfikacyjnych, oraz może mieć́ kalkulator prosty*

RL.03 –  Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć́ kalkulator prosty*

część praktyczna:

ROL.10 - Każdy zdający powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka.

RL.16 - Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)oraz własne przybory: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka.

Każdy ze zdających ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać wytycznych obowiązujących przed, w czasie i po egzaminie.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji letniej (czerwiec-lipiec) 2021 r. 


Radoryż Smolany 31.03.2021 r

Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec lipiec 2021 r. przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń luty 2021 r.

 • Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeńluty 2021 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec lipiec 2021 r. do 08 kwietnia 2021r. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły.Wersje papierowe będą przyjmowane w sekretaracie szkoły w dniach 6,7,8 kwietnia 2021r.

Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..nie później niż do 08 kwietnia 2021 r.

deklaracja

 • Informacja o wynikach egzaminu jest dostępna w sekretaracie szkoły w formie bezpośredniego kontaktu w dniach 6,7,8 kwietnia 2021 r. lub za pomocą poczty elektronicznej po potwierdzeniu tożsamości osoby ubiegjącej się o uzyskanie informacji.
 • Odbiór świadectw, przez osoby które zdały egzaminy, możliwe jest w formie bezpośredniego kontaktu od dnia 08 kwietnia 2021 r.


Egzaminy zawodowe CKE1

Harmonogram egzaminów w sesji styczeń/luty 2021 oraz wytyczne saniarne obowiązujące w dniu egzaminu


W Szkole Policealnej oraz

w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

egzaminy pisemne obowiązują z następujących przedmiotów.

podstawa prawna:

§ 30 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373)

Szkoła Policealna - technik administracji:

Semestr I:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji,
 • Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw,

Semestr II:

 • Podstawy prawa pracy,
 • Podstawy finansów publicznych,

Semestr III:

 • Podstawy prawa cywilnego,
 • Podstawy prawa administracyjnego,

Semestr IV:

 • Podstawy prawa pracy,
 • Podstawy prawa administracyjnego,

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

Semestr I: język polski, język rosyjski, matematyka

Semestr II: język polski, język rosyjski, matematyka

Semestr III: język polski, język rosyjski, matematyka

Semestr IV: język polski, język rosyjski, matematykaHarmonogram przystępowania zdających do egzaminu potwierdzającego kwalifiakcje w zawodzie - część pisemna i praktyczna.

 sesja czerwiec/lipiec 2020

Data egzaminu

 kwalifikacja

Część pisemna/

praktyczna

22 czerwca 2020 godz. 13:00

(d-180 minut)

R.16

Część praktyczna

RL.16

23 czerwca 2020 godz. 12:00

R.16

Część pisemna

RL.16

AU.36

23 czerwca 2020 godz.14:00

AU.65

Część pisemna

26 czerwca 2020 godz. 15:00

(dk-180 minut)

AU.36

Część praktyczna

29 czerwca 2020 godz.9:00

(dk-180 minut)

AU.65

Część praktyczna


Wznowione zostały konsultacje stacjonarne organizowane w szkole dla zajęć praktycznych:

 • pracownia kadrowo-podatkowa dla słuchacz Szkoły Policealnej
 • pracownia produkcji rolniczej dla uczestników Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego RL.03 sem. II.

WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ I UCZESTNIKÓW KURSÓW


SESJA EGZAMINACYJNA DLA SŁUCHACZY

SEMESTRU VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

18 i 19 kwietnia 2020 r. odbędzie się zdalna sesja egzaminacyjna dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych semestr VI.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminów jest wcześniejsze dostarczenie do nauczycieli prac kontrolnych w formie ustalonej z nauczycielem.

W dniach 17-19 kwietnia 2020 r. słuchacze LOD VI drogą elektroniczną (za pomocą e-mail, komunikatorów, i innych) lub telefonicznie otrzymają od nauczycieli polecenia i zadania na egzamin pisemny i ustny, oraz warunki przebiegu egzaminu. Proszę w tych dniach być dostępnym.

Kontakt z nauczycielami odbywa się tylko drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Poniżej adresy e-mail nauczycieli prowadzących zajęcia.

W przypadku trudności lub pytań proszę o kontakt do szkoły: 25 755 10 03

Maria Kulesza- Pasik: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Wiąckiewicz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Renata Golba: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Antoni Mućka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paweł Tomasik: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zakres materiału z przedmiotow dla poszczególnych semestrów szkół zaocznych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz sposób komunikacji ze słuchaczami w okresie od 25 marca


Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec lipiec 2020 r. przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń luty 2020 r.

Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych częścitego egzaminu w sesji czerwiec lipiec 2020 r. do 31 marca br.odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły albo OKE.

Deklaracje do pobrania:

kwalifikacja R.16

kwalifikacja AU.36


Dotyczy słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych  i uczestników kursu rolniczego.

OGŁOSZENIE O TERMINIE SKŁADANIA DEKLARACJI NA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE AU.36 i AU.65 oraz  RL.03 i RL.16

Termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodach w sesji czerwiec 2020:

7 lutego 2020 r.

Deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły.


Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020

Kwalifikacja R.16

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 

część praktyczna:   09 stycznia 2020 r. godz. 13:00

część pisemna:        10 stycznia 2020 r. godz. 12:00

Kwalifikacja RL.03

Prowadzenie produkcji rolniczej

Część pisemna:       10 stycznia 2020 r. godz. 10:00

Część praktyczna:     20-21 stycznia 2020 r.    (godz.9:00, 15:00)

03-06 lutego 2020 r.        (godz.9:00, 15:00)

Kwalifikacja AU.36

Prowadzenie rachunkowości

Część pisemna:       10 stycznia 2020 r. godz. 12:00

część praktyczna:   17 stycznia 2020 r. godz. 9:00

Kwalifikacja R.03

Prowadzenie produkcji rolniczej

Część pisemna:       10 stycznia 2020 r. godz. 10:00

Część praktyczna:   01 lutego 2020 r. godz. 9:00

 Przypominamy że warunkiem ukończenia szkoły przez słuchaczy Szkoły Policalnej dla Dorosłych jest dostarczenie dokumentacji dotyczącej odbycia i przebiegu praktyki zawodowej.


Informacje  i komunikaty dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dostępne są na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Zgłoszenia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dostępne są do pobrania na stronach OKE w Krakowie.

Informacje dotyczące ponownego przystąpienia do egzaminu dostępne są na stronie internetowej OKE w Krakowie.


Zmiany w przepisach prawa dotyczące składania deklaracji- WAŻNE

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami w sprawie składania deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2018 r. przypominamy i informujemy, że zgodnie z § 4:

 • ust. 9, 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 poz. 673 z późn. zmianami) – dotyczy kwalifikacji jednoliterowych
 • ust. 10, 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2017 poz. 1663) – dotyczy kwalifikacji dwuliterowych

osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się, po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Jeżeli zdający, otrzymał informację o wynikach egzaminu zawodowego, po upływie terminu, składania deklaracji, może złożyć deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji

Zdający, którzy:

 • przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r. i otrzymają negatywny wyniku z egzaminu w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia tego wyniku deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.
 • nie przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r. po ogłoszeniu wyników w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.

W obu przypadkach uczeń/absolwent składa deklarację w szkole, do której uczęszcza lub którą ukończył.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępujący po raz kolejny do egzaminu składa deklarację bezpośrednio do OKE w Krakowie.  Do deklaracji dołącza zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

WEZ OKE Kraków

 

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wseiLogo WKU Biała Podlaska

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow  Logo WFOSiGW Lublin