DLA RODZICÓW

Dla rodziców

DZIENNIK ELEKTRONICZNY LOGOWANIE

dziennik logowanie

 Jeśli nie wiesz, jak po raz pierwszy zalogować się do dziennika elektronicznego, obejrzyj film.

Nie pamiętasz hasła do e-dziennika? Zobacz, jak łatwo je odzyskać.

Szanowni Rodzice,
bezpieczeństwo uczniów oraz personelu jest jednym z elementów strategicznych w zarządzaniu szkołą. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają przede wszystkim nauczyciele, w dalszej kolejności administracja szkolna i dyrektor.

Zasadne jest więc zapoznanie się z obowiązującymi procedurami reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym.

Osoby do krótkich można zwrócić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej: pedagog i psycholog szkolny, wychowawcy klas.

Instytucje, do krótkich można zwrócić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej:

 • Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie, ul. Wojska Polskiego 61 21-400 Łuków, tel.: 25 798 78 76, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych, Łuków, ul. Browarna 63 (budynek OSIR – wejście na baseny letnie); tel. (25) 798 09 30
 • Miejska Świetlica Środowiskowa "Parasol" ul. Browarna 63, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łukowie ul. Wyszyńskiego 41, 21-400 Łuków  tel:  25 798 21 19

W celu wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami utworzona została anonimowa skrzynka na sygnały dot. bezpieczeństwa w szkole: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym informuje o programie osłonowym przyjętym przez gminy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023".

III.1.1. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

III.1.2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

III.1.3. Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt III.1.2, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z powyższej formy pomocy prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym lub z sekretariatem szkoły.

1. Warunkiem przyjęcia do internatu jest złożenie niezbędnych dokumentów:

 • Podanie o przyjęcie do internatu.
 • Komplet oświadczeń i zgód podpisanych przez rodziców /opiekunów dotyczących pobytu w internacie.

2. Warunkiem mieszkania w Internacie jest systematyczne regulowanie opłat. Płatności dokonuje się do końca miesiąca poprzedniego w sekretariacie szkoły. Za miesiąc wrzesień płatności dokonuje się do 6 września.

Można dokonywać wpłat przelewem na konto: 02 9206 0009 7103 5406 2000 0310

w tytule przelewu należy podać:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • kwotę z podziałem na wyżywienie i darowiznę na cele oświatowe,
 • miesiąc za jaki dokonuje się wpłaty.

3. Podczas dokonywania płatności lub po okazaniu dowodu przelewu każdy wychowanek otrzyma kartkę abonamentową na wyżywienie. Na podstawie tych kartek wydawane będą obiady w stołówce internatu.

4. Nie można mieszkać w internacie nie wykupując wyżywienia.

Odliczanie stawek żywieniowych za niewykorzystane dni odbywa się wg następujących zasad:

 • dzień/dni  nieobecności w internacie należy zgłosić wychowawcy dzień wcześniej do godz.14.00,
 • w przypadku, gdy wychowanek jest w domu i zaistnieją nagłe sytuacje powodujące nieobecność w internacie, należy zgłosić nieobecność telefonicznie,
 • przed końcem każdego miesiąca zgłoszenie nieobecności należy zgłosić dwa dni wcześniej.

Ilość dni zgłoszonych do odpisania odliczamy w miesiącu następnym, pomniejszając wpłatę za wyżywienie o daną kwotę.

6. Na miesięczną opłatę za pobyt w internacie składa się:

 • dzienna stawka żywieniowa – 11 zł
 • darowizna na cele oświatowe  – 70 zł. - za miesiąc wrzesień, 20zł - pozostałe miesiące

Opłatę za wyżywienie oblicza się mnożąc dzienną stawkę żywieniową przez liczbę dni nauki szkolnej przypadającą w danym miesiącu.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie wyżywienia przez GOPS lub MOPS.

7. Wszyscy mieszkańcy internatu muszą być w nim zameldowani czasowo na okres nauki.

8. W internacie obowiązuje określony porządek dnia oraz zasady postępowania, które szczegółowo opisuje Regulaminu Internatu.

9. Wyjazd z internatu w ciągu tygodnia wymaga zgody wychowawcy i telefonicznego potwierdzenia wyjazdu przez rodziców/opiekunów.

10. W pokojach mieszkalnych obowiązuje zakaz używania urządzeń elektrycznych typu: czajniki, farelki, tostery, itp. Z urządzeń tego typu można korzystać wyłącznie w kuchni dla młodzieży za zgodą wychowawcy.

11. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Internatu (m.in.: spożywanie alkoholu lub środków odurzających; palenie papierosów; samowolne opuszczanie internatu; nagminne zakłócanie ciszy nocnej; przebywanie w czasie ciszy nocnej na piętrze, którego się nie zamieszkuje; niszczenie mienia internackiego; wulgarne zachowanie itp.) grozi skreślenie z listy wychowanków lub czasowe zawieszenie w prawach mieszkańca internatu.

L.p. Data Godzina Tematyka spotkania
1. 21 września 2018 1500
 • Organizacja roku szkolnego 2018/2019;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu wychowawczego- profilaktycznego;
 • Wybory do Rady Rodziców;
 • Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły
2. 30 listopada 2018

 1600

 • Analiza wyników nauczania i frekwencji.
3.  18 stycznia 2019

 1600

 • Podsumowanie wyników nauczania w I sem roku szkolnego 2018/2019
4. 5 kwietnia 2019 1600
 • Analiza wyników nauczania i frekwencji;
 • Zapoznanie rodziców z propozycjami ocen z przedmiotów na II semestr oraz ocenami zachowania w klasach maturalnych
5. 24 maja 2019 1500
 • Analiza wyników nauczania i frekwencji;
 • Zapoznanie rodziców z propozycjami ocen z przedmiotów na II semestr oraz ocenami zachowania

(indywidualne spotkania z rodzicami odbywają się w środy)

L.p. Data Godzina
1. 24 października 2018 od 1600
2. 7 listopada 2018 od 1600
3. 19 grudnia 2018 od 1600
4. 6 marca 2019 od 1600
5. 12 czerwca 2019 od 1600


 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

1520 -1700

Piłka nożna/Piłka siatkowa

dziewcząt klasy I-III

prowadzący  D. Rabek

1520 -1700

musztra paradna

klasy I-III

Prowadzący. A. Panasz

 

1520 -1600

zajęcia na strzelnicy

klasy I-III

Prowadzący Leszek Kania

1520 -1700 

Piłka nożna/Piłka siatkowa

dziewcząt klasy I-III

prowadzący D. Rabek

1600-1800

zajęcia na basenie

klasy I

prowadzący Włodzimierz Sułkowski

1430-1600

piłka ręczna

klasy I-III

prowadzący Antoni Mućka

1520-1700

zajęcia sprawnościowe kickboxing

klasy I-III

prowadzący Artur Wierzchowski

 

1930-2100

gry zespołowe

klasy I-III

prowadzący Karol Ochnik

 

1930-2100

piłka siatkowa

chłopców I-III

prowadzący Dariusz Rabek

1520-1700

koszykówka

klasy I-III

prowadzący Włodzimierz Sułkowski

 

L. p.

Przedmiot

Klasa

Dzień tygodnia

Godzina

Nauczyciel prowadzący

1.

Język polski

III

poniedziałek

1435-1520

Wioleta Tymosz

2

Język polski

I

piątek

1045-1130

Agnieszka Wiąckiewicz

3 Język polski - konsultacje maturalne III poniedziałek 1435-1520 Agnieszka Wiąckiewicz

4.

Język rosyjski

III

wtorek

1435-1520

Marlena Traczyk

5.

Język angielski-przygotowanie do matury

III

wtorek

1435-1520

Monika Jabłońska

6. Język angielski I i II wtorek 1435-1520

Ewelina Witkowska

 

7.

Matematyka

I i II

wtorek

1520-1625

Izabela Nowak 

8.

Matematyka

III

środa

1530-1700

Paweł Tomasik

9.

Geografia

III

czwartek

1520-1600

Antoni Mućka

10. WOS III poniedziałek 1435-1520 Ewa Kardas

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wsei

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1