DLA RODZICÓW

Dla rodziców

DZIENNIK ELEKTRONICZNY LOGOWANIE

dziennik logowanie

 Jeśli nie wiesz, jak po raz pierwszy zalogować się do dziennika elektronicznego, obejrzyj film.

Nie pamiętasz hasła do e-dziennika? Zobacz, jak łatwo je odzyskać.

Na podstawie:

 • art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), oraz
 • § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603), oraz
 • § 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 781),

w Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewcza w Radoryżu Smolanym ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 08 czerwca 2020 r.
 • 09 czerwca 2020 r.
 • 10 czerwca 2020 r.
 • 12 czerwca 2020 r.

Szanowni Rodzice
Sytuacja, w której się obecnie znaleźliśmy zaskoczyła nie tylko dyrektorów i nauczycieli, ale również uczniów i Was rodziców. Postawiła przed nami nowe wyzwanie, którym jest zorganizowanie pracy one-line. Dokładamy wszelkich starań, by przebiegała ona jak najlepiej i przynosiła oczekiwane efekty. W prawidłowym przebiegu zdalnego nauczania ważna jest też Państwa rola, ponieważ współpraca nauczycieli i rodziców są podstawą sukcesu. Dlatego pragniemy udzielić Państwu kilku rad, jak zorganizować dzieciom warunki do pracy w domu i jak wspierać je i motywować do systematycznego uczenia się poza szkołą.
Zdalne nauczanie nie zwalnia rodzica z dotychczasowego obowiązku kontrolowania przebiegu nauki swojego dziecka, a w obecnej sytuacji nakłada na niego wręcz nowe zadania, którymi są: zapewnienie odpowiednich warunków do nauki, dopilnowaniu tego, żeby dziecko w odpowiednim momencie usiadło przed komputerem do prac zadanych przez nauczyciela, zapanowanie nad dyscypliną pracy dziecka i udzielanie nauczycielom informacji zwrotnych o przebiegu nauczania.
Rodzic nie staje się nauczycielem, tylko organizatorem pracy dziecka. Stwarza mu odpowiednie warunki, wspiera i motywuje. Nauczyciele natomiast odpowiadają za stronę merytoryczną procesu nauczania, czyli dostarczają odpowiednie materiały, zadają odpowiednie zadania, realizują treści nauczania. Rodzic musi pamiętać, że jego rola nie polega na tym, by pracować z dzieckiem. Ono powinno samodzielnie wykonywać zdania dostarczone przez nauczycieli. Nam zależy bardzo na informacji zwrotnej poprzez dziennik elektroniczny, e- mail, czy telefon, jak dziecko sobie radzi i czy rzeczywiście wykonuje w sposób swobodny przesłane zadania. Jeżeli dziecko będzie miało problem, to postaramy się zmienić formę zadawanej pracy, tak by była ona jak najbardziej zrozumiała.


Jak zorganizować dzieciom warunki do pracy w domu oraz jak je wspierać i motywować do systematycznego uczenia się poza szkołą.
https://drive.google.com/file/d/1F98l6OE1Vdvek4d-ofvAs8JEwNWooeKi/view?usp=sharing

Jak sie zmotywowac do nauki?
https://drive.google.com/file/d/1vyRKBiXsTAT6ePhlPtILs3VwrjyudLzh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dyFB6M1l4yOToTHAmxvGsIsXQBCTz-AZ/view?usp=sharing

Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci?

https://drive.google.com/file/d/1umyIW6H_3KDLHUS7MIwQoxXoi44Soc3I/view?usp=sharing

Pozdrawiam serdecznie

Zapraszam do kontaktu przez e-dziennik

Katarzyna Cichocka - pedagog szkolny

Nazwa zajęć:

Dzień tygodnia Godziny zajęć: Prowadzący zajęcia:
Zajęcia fakultatywne z j. polskiego dla klas III. wtorek 14:30-15:15  Wioleta Tymosz
Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego Wtorek  14:30-15:30 Ewelina Witkowska 
Zajęcia wspierające z języka angielskiego dla uczniów klas I i II Środa  15:15-16:00 Ewelina Witkowska 
konsultacje z historii termin zajęć według potrzeb po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem  Maria Kulesza Pasik
Zajęcia wspierające z języka angielskiego Wtorek 14:30-15:15 Monika Jabłońska
Konsultacje z geografii wtorek 14.30-16.00 Antoni Mućka
Zajęcia wspierające z języka rosyjskiego. Czwartek 14.30 - 15.15 Anna Krupińska
Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego. wtorek 14.30-15.15 Renata Golba
zajęcia wspierające z wiedzy o społeczeństwie poniedziałek 14:30 - 15:15 Ewa Kardas
Zajęcia wspierające z języka rosyjskiego środa lub termin zajęć według potrzeb po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem 14.30-15.15 lub inna godzina po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem Alicja Nurzyńska
Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki czwartek 13:20-14:25 Izabela Nowak
Zajęcia z matematyki dla klas I i II środa  15:25-16:10 Izabela Nowak
zajęcia wyrównawcze z biologii i chemii środa 14.25

Aneta Jabłońska

Plan sportowych zajęć pozalekcyjnych
Piłka nożna/piłka siatkowa dziewcząt poniedziałek 15:30-17:00 Dariusz Rabek
Zajęcia na basenie - pływalnia Delfinek w Łukowie poniedziałek 15:30-18:30 Włodzimierz Sułkowski
Piłka siatkowa chłopców wtorek 14:30-16:00 Dariusz Rabek
Piłka ręczna (po wcześniejszym zgłoszeniu u prowadzącego zajęcia) środa 15:15-16:00 Antoni Mućka
Musztra paradna środa

15:15- grupa I, 16:45 - gruopa II

Andrzej Panasz
Samoobrona czwartek 15:30-17:00 Włodzimierz Sułkowski
Piłka siatkowa chłopców czwartek 19:30-21:00 Dariusz Rabek

20-09-2019r. godz. 1500 – wywiadówka

18-10-2019r. godz. 1500-1700 – dyżur nauczycieli

29-11-2019r. godz. 1500 – wywiadówka

10-01-2020r. godz. 1500 - wywiadówka

28-02-2020r. godz. 1500-1700 – dyżur nauczycieli

27-03-2020r. godz. 1500 - wywiadówka

24-04-2020r. godz. 1500-1700 – dyżur nauczycieli

29-05-2020r. godz. 1500 – wywiadówka

19-06-2020r. godz. 1500-1700 - dyżur nauczycieli

Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:

 1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawują pielęgniarki Samorządowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzywdzie p. Anna Wronowska oraz Roksana Bagińska
 2. Gabinet profilaktyki zdrowotnej mieści się w budynku internatu na I piętrze.
 3. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną proszę o złożenie na piśmie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

Szanowni Rodzice,
bezpieczeństwo uczniów oraz personelu jest jednym z elementów strategicznych w zarządzaniu szkołą. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają przede wszystkim nauczyciele, w dalszej kolejności administracja szkolna i dyrektor.

Zasadne jest więc zapoznanie się z obowiązującymi procedurami reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym.

Osoby do krótkich można zwrócić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej: pedagog i psycholog szkolny, wychowawcy klas.

Instytucje, do krótkich można zwrócić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej:

 • Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie, ul. Wojska Polskiego 61 21-400 Łuków, tel.: 25 798 78 76, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych, Łuków, ul. Browarna 63 (budynek OSIR – wejście na baseny letnie); tel. (25) 798 09 30
 • Miejska Świetlica Środowiskowa "Parasol" ul. Browarna 63, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łukowie ul. Wyszyńskiego 41, 21-400 Łuków  tel:  25 798 21 19

W celu wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami utworzona została anonimowa skrzynka na sygnały dot. bezpieczeństwa w szkole: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym informuje o programie osłonowym przyjętym przez gminy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023".

III.1.1. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

III.1.2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

III.1.3. Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt III.1.2, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z powyższej formy pomocy prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym lub z sekretariatem szkoły.

1. Warunkiem przyjęcia do internatu jest złożenie niezbędnych dokumentów:

 • Podanie o przyjęcie do internatu.
 • Komplet oświadczeń i zgód podpisanych przez rodziców /opiekunów dotyczących pobytu w internacie.

2. Warunkiem mieszkania w Internacie jest systematyczne regulowanie opłat. Płatności dokonuje się do końca miesiąca poprzedniego w sekretariacie szkoły. Za miesiąc wrzesień płatności dokonuje się do 6 września.

Można dokonywać wpłat przelewem na konto: 02 9206 0009 7103 5406 2000 0310

w tytule przelewu należy podać:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • kwotę z podziałem na wyżywienie i darowiznę na cele oświatowe,
 • miesiąc za jaki dokonuje się wpłaty.

3. Podczas dokonywania płatności lub po okazaniu dowodu przelewu każdy wychowanek otrzyma kartkę abonamentową na wyżywienie. Na podstawie tych kartek wydawane będą obiady w stołówce internatu.

4. Nie można mieszkać w internacie nie wykupując wyżywienia.

Odliczanie stawek żywieniowych za niewykorzystane dni odbywa się wg następujących zasad:

 • dzień/dni  nieobecności w internacie należy zgłosić wychowawcy dzień wcześniej do godz.14.00,
 • w przypadku, gdy wychowanek jest w domu i zaistnieją nagłe sytuacje powodujące nieobecność w internacie, należy zgłosić nieobecność telefonicznie,
 • przed końcem każdego miesiąca zgłoszenie nieobecności należy zgłosić dwa dni wcześniej.

Ilość dni zgłoszonych do odpisania odliczamy w miesiącu następnym, pomniejszając wpłatę za wyżywienie o daną kwotę.

6. Na miesięczną opłatę za pobyt w internacie składa się:

 • dzienna stawka żywieniowa – 11 zł
 • darowizna na cele oświatowe  – 70 zł. - za miesiąc wrzesień, 20zł - pozostałe miesiące

Opłatę za wyżywienie oblicza się mnożąc dzienną stawkę żywieniową przez liczbę dni nauki szkolnej przypadającą w danym miesiącu.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie wyżywienia przez GOPS lub MOPS.

7. Wszyscy mieszkańcy internatu muszą być w nim zameldowani czasowo na okres nauki.

8. W internacie obowiązuje określony porządek dnia oraz zasady postępowania, które szczegółowo opisuje Regulaminu Internatu.

9. Wyjazd z internatu w ciągu tygodnia wymaga zgody wychowawcy i telefonicznego potwierdzenia wyjazdu przez rodziców/opiekunów.

10. W pokojach mieszkalnych obowiązuje zakaz używania urządzeń elektrycznych typu: czajniki, farelki, tostery, itp. Z urządzeń tego typu można korzystać wyłącznie w kuchni dla młodzieży za zgodą wychowawcy.

11. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Internatu (m.in.: spożywanie alkoholu lub środków odurzających; palenie papierosów; samowolne opuszczanie internatu; nagminne zakłócanie ciszy nocnej; przebywanie w czasie ciszy nocnej na piętrze, którego się nie zamieszkuje; niszczenie mienia internackiego; wulgarne zachowanie itp.) grozi skreślenie z listy wychowanków lub czasowe zawieszenie w prawach mieszkańca internatu.

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wsei

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1