DLA RODZICÓW

Dla rodziców

DZIENNIK ELEKTRONICZNY LOGOWANIE

dziennik logowanie

 Jeśli nie wiesz, jak po raz pierwszy zalogować się do dziennika elektronicznego, obejrzyj film.

Nie pamiętasz hasła do e-dziennika? Zobacz, jak łatwo je odzyskać.

Nazwa zajęć: Dzień tygodnia Godziny zajęć: Prowadzący zajęcia:
SKS: piłka nożna dziewcząt i chłopców,
 piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
koszykówka chłopców
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w internacie 15:15 - 17:00 Dariusz Rabek
Musztra paradna Wtorek, środa  15:15 do 16:15 Andrzej Panasz 
Zajęcia fakultatywne z j. polskiego dla klas III. wtorek 14:30-15:15  Wioleta Tymosz
Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego Wtorek  14:30-15:30 Ewelina Witkowska 
Zajęcia wspierające z języka angielskiego dla uczniów klas I i II Środa  15:15-16:00 Ewelina Witkowska 
konsultacje z historii termin zajęć według potrzeb po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem  Maria Kulesza Pasik
Zajęcia wspierające z języka angielskiego Wtorek 14:30-15:15 Monika Jabłońska
Piłka ręczna dziewcząt i chłopców środa 14.30-16.00 Antoni Mućka
Konsultacje z geografii wtorek 14.30-16.00 Antoni Mućka
Zajęcia wspierające z języka rosyjskiego. Czwartek 14.30 - 15.15 Anna Krupińska
Zajęcia z samoobrony Czwartek 14.30-16.00 Włodzimierz Sułkowski
Basen Poniedziałek 15.30- 18.00 Włodzimierz Sułkowski 
Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego. wtorek 14.30-15.15 Renata Golba
zajęcia wspierające z wiedzy o społeczeństwie poniedziałek 14:30 - 15:15 Ewa Kardas
Zajęcia wspierające z języka rosyjskiego środa lub termin zajęć według potrzeb po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem 14.30-15.15 lub inna godzina po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem Alicja Nurzyńska
Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki czwartek 13:20-14:25 Izabela Nowak
Zajęcia z matematyki dla klas I i II środa  15:25-16:10 Izabela Nowak
zajęcia wyrównawcze z biologii i chemii środa 14.25 Aneta Jabłońska

20-09-2019r. godz. 1500 – wywiadówka

18-10-2019r. godz. 1500-1700 – dyżur nauczycieli

29-11-2019r. godz. 1500 – wywiadówka

10-01-2020r. godz. 1500 - wywiadówka

28-02-2020r. godz. 1500-1700 – dyżur nauczycieli

27-03-2020r. godz. 1500 - wywiadówka

24-04-2020r. godz. 1500-1700 – dyżur nauczycieli

29-05-2020r. godz. 1500 – wywiadówka

19-06-2020r. godz. 1500-1700 - dyżur nauczycieli

Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:

 1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawują pielęgniarki Samorządowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzywdzie p. Anna Wronowska oraz Roksana Bagińska
 2. Gabinet profilaktyki zdrowotnej mieści się w budynku internatu na I piętrze.
 3. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną proszę o złożenie na piśmie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

Szanowni Rodzice,
bezpieczeństwo uczniów oraz personelu jest jednym z elementów strategicznych w zarządzaniu szkołą. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają przede wszystkim nauczyciele, w dalszej kolejności administracja szkolna i dyrektor.

Zasadne jest więc zapoznanie się z obowiązującymi procedurami reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym.

Osoby do krótkich można zwrócić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej: pedagog i psycholog szkolny, wychowawcy klas.

Instytucje, do krótkich można zwrócić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej:

 • Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie, ul. Wojska Polskiego 61 21-400 Łuków, tel.: 25 798 78 76, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych, Łuków, ul. Browarna 63 (budynek OSIR – wejście na baseny letnie); tel. (25) 798 09 30
 • Miejska Świetlica Środowiskowa "Parasol" ul. Browarna 63, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łukowie ul. Wyszyńskiego 41, 21-400 Łuków  tel:  25 798 21 19

W celu wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami utworzona została anonimowa skrzynka na sygnały dot. bezpieczeństwa w szkole: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym informuje o programie osłonowym przyjętym przez gminy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023".

III.1.1. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

III.1.2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

III.1.3. Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt III.1.2, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z powyższej formy pomocy prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym lub z sekretariatem szkoły.

1. Warunkiem przyjęcia do internatu jest złożenie niezbędnych dokumentów:

 • Podanie o przyjęcie do internatu.
 • Komplet oświadczeń i zgód podpisanych przez rodziców /opiekunów dotyczących pobytu w internacie.

2. Warunkiem mieszkania w Internacie jest systematyczne regulowanie opłat. Płatności dokonuje się do końca miesiąca poprzedniego w sekretariacie szkoły. Za miesiąc wrzesień płatności dokonuje się do 6 września.

Można dokonywać wpłat przelewem na konto: 02 9206 0009 7103 5406 2000 0310

w tytule przelewu należy podać:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • kwotę z podziałem na wyżywienie i darowiznę na cele oświatowe,
 • miesiąc za jaki dokonuje się wpłaty.

3. Podczas dokonywania płatności lub po okazaniu dowodu przelewu każdy wychowanek otrzyma kartkę abonamentową na wyżywienie. Na podstawie tych kartek wydawane będą obiady w stołówce internatu.

4. Nie można mieszkać w internacie nie wykupując wyżywienia.

Odliczanie stawek żywieniowych za niewykorzystane dni odbywa się wg następujących zasad:

 • dzień/dni  nieobecności w internacie należy zgłosić wychowawcy dzień wcześniej do godz.14.00,
 • w przypadku, gdy wychowanek jest w domu i zaistnieją nagłe sytuacje powodujące nieobecność w internacie, należy zgłosić nieobecność telefonicznie,
 • przed końcem każdego miesiąca zgłoszenie nieobecności należy zgłosić dwa dni wcześniej.

Ilość dni zgłoszonych do odpisania odliczamy w miesiącu następnym, pomniejszając wpłatę za wyżywienie o daną kwotę.

6. Na miesięczną opłatę za pobyt w internacie składa się:

 • dzienna stawka żywieniowa – 11 zł
 • darowizna na cele oświatowe  – 70 zł. - za miesiąc wrzesień, 20zł - pozostałe miesiące

Opłatę za wyżywienie oblicza się mnożąc dzienną stawkę żywieniową przez liczbę dni nauki szkolnej przypadającą w danym miesiącu.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie wyżywienia przez GOPS lub MOPS.

7. Wszyscy mieszkańcy internatu muszą być w nim zameldowani czasowo na okres nauki.

8. W internacie obowiązuje określony porządek dnia oraz zasady postępowania, które szczegółowo opisuje Regulaminu Internatu.

9. Wyjazd z internatu w ciągu tygodnia wymaga zgody wychowawcy i telefonicznego potwierdzenia wyjazdu przez rodziców/opiekunów.

10. W pokojach mieszkalnych obowiązuje zakaz używania urządzeń elektrycznych typu: czajniki, farelki, tostery, itp. Z urządzeń tego typu można korzystać wyłącznie w kuchni dla młodzieży za zgodą wychowawcy.

11. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Internatu (m.in.: spożywanie alkoholu lub środków odurzających; palenie papierosów; samowolne opuszczanie internatu; nagminne zakłócanie ciszy nocnej; przebywanie w czasie ciszy nocnej na piętrze, którego się nie zamieszkuje; niszczenie mienia internackiego; wulgarne zachowanie itp.) grozi skreślenie z listy wychowanków lub czasowe zawieszenie w prawach mieszkańca internatu.

Nawet jeśli twoje dziecko nie pije alkoholu, być może miało z nim już kontakt. Zacznij działać i wyraź swoje zdanie, ponieważ przemilczenie tej kwestii może zostać odebrane jako ciche zezwolenie na spożywanie alkoholu.

Zbliżająca się pełnoletność sprawia, że przyjaciele twojego dziecka mają na nie coraz większy wpływ. Chęć dopasowania się do otoczenia i potrzeba akceptacji ze strony rówieśników są dla nastolatka priorytetem, dlatego rodzice często mogą się czuć zepchnięci na dalszy plan. Badania dowodzą jednak, że nawet w tym okresie mają oni ogromny wpływ na zachowanie dziecka.

Alkohol jest ulubioną używką młodzieży, wybieraną częściej niż papierosy czy narkotyki, a okres poprzedzający pełnoletność szczególnie sprzyja eksperymentom z jego udziałem. Część rodziców może poczuć ulgę, że ich dziecko „tylko” pije. Warto jednak pamiętać, że alkohol jest narkotykiem, który zmienia świadomość i zachowanie w taki sam sposób, jak nielegalne substancje psychoaktywne. Alkohol zaburza m.in. umiejętność oceny ryzyka i zdolność kontrolowania swoich działań. Należy też pamiętać, że:

 • wielu nieletnich ginie w następstwie nieszczęśliwych wypadków spowodowanych piciem alkoholu, np.: na drogach lub w wyniku utonięć;
 • nieletni pijący alkohol częściej padają ofiarami zabójstw, gwałtów, kradzieży lub pobić; alkohol jest też przyczyną wielu samobójstw;
 • nieletni sięgający po alkohol wcześniej niż ich niepijący rówieśnicy przechodzą inicjację seksualną oraz częściej uprawiają seks bez zabezpieczenia z przypadkowymi partnerami;
 • picie alkoholu zwiększa szansę wystąpienia problemów lub nasila dotychczasowe problemy w szkole i poza nią;
 • większość nieletnich sięgających po alkohol regularnie się upija;
 • spożywanie alkoholu przed osiągnięciem pełnoletności czterokrotnie zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju choroby alkoholowej w późniejszym okresie życia.

Wnioski zdają się być oczywiste. Spożywanie alkoholu przez twoje dziecko może mieć poważne konsekwencje, więc im dłużej zdołasz je przed tym uchronić, tym większą macie szansę, że unikniecie wielu poważnych problemów.

Drogi Rodzicu! Coraz więcej dzieci i nastolatków popada w depresję. Szczególnie narażone są na nią dzieci, które doświadczyły straty – zmarł jeden z ich rodziców, kolega lub członek bliskiej rodziny, do którego były przywiązane lub przeżyły zawód miłosny. W grupie ryzyka znajdują się też dzieci cierpiące na zaburzenia uczenia się, uwagi lub zachowania. Obserwuj więc swoje dziecko i postaraj się przestrzegać tych kilku wskazówek:

 • Stwórz z domu azyl. Dom to miejsce, gdzie można się wypłakać, gdzie zawsze ktoś przytuli i pocieszy.
 • Bądź dostępny dla dziecka, miej czas na rozmowę.
 • Słuchaj, nie pytaj. Stwórz dziecku okazję do zwierzeń, ale nie prowokuj go ciągłymi, natrętnymi pytaniami.
 • Stawiaj granice – one dają punkt odniesienia tobie i dziecku.
 • Nie dawaj gotowych recept, ale pomóż dziecku szukać własnych rozwiązań.
 • Nie oczekuj zbyt wiele, zachowaj cierpliwość. Jeśli dziecko ma problemy w szkole, zacznijcie je rozwiązywać. Gdy dojdzie już do siebie, dalej pozostawaj w ciągłym kontakcie z wychowawcą.
 • Nie ukrywaj problemów, także swoich. Pokaż dziecku, że ty też nie jesteś chodzącym ideałem.
 • Nie nasilaj napięcia – wycofaj się, jeśli czujesz, że za chwilę emocje wezmą górę i możesz powiedzieć lub zrobić coś, czego potem, gdy przyjdzie otrzeźwienie, będziesz strasznie żałować.
 • Szukaj stronników i nie bądź zazdrosny, jeśli to nie ty okażesz się dla dziecka najlepszym oparciem.
 • Rozmawiaj z innymi rodzicami.

Nie wstydź się bezradności, pozwól specjalistom pomóc sobie i dziecku.

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wsei

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1