Internat

Internat

Telefon do internatu w godzinach 600-800 oraz 1400-2200

502-470-815

Kierownik internatu

Katarzyna Cichocka

przyjmuje rodziców i młodzież

we wtorki i środy od godz.12.00-17.00

oraz w piątki od 12.00-16.00

internat2

Informacje dla rodziców i uczniów mieszkających w internacie

1.Warunkiem przyjęcia do internatu jest złożenie niezbędnych dokumentów:

  • Podanie o przyjęcie do internatu.
  • Komplet oświadczeń i zgód podpisanych przez rodziców /opiekunów dotyczących pobytu w internacie.

2. Warunkiem mieszkania w Internacie jest systematyczne regulowanie opłat.Płatności dokonuje się do końca miesiąca poprzedniego w sekretariacie szkołyZa miesiąc wrzesień płatności dokonuje się do 6 września.

Można dokonywać wpłat przelewem na konto: 02 9206 0009 7103 5406 2000 0310

w tytule przelewu należy podać:

  • imię i nazwisko ucznia,
  • kwotę z podziałem na darowiznę na cele oświatowe i wyżywienie,
  • miesiąc za jaki dokonuje się wpłaty.

3. Podczas dokonywania płatności lub po okazaniu dowodu przelewu każdy wychowanek otrzyma kartkę abonamentową na wyżywienie. Na podstawie tych kartek wydawane będą obiady w stołówce internatu.

4. Nie można mieszkać w internacie nie wykupując wyżywienia.

Odliczanie stawek żywieniowych za niewykorzystane dni odbywa się wg następujących zasad:

  • dzień/dni  nieobecności w internacie należy zgłosić wychowawcy dzień wcześniej do godz.14.00,
  • w przypadku, gdy wychowanek jest w domu i zaistnieją nagłe sytuacje powodujące nieobecność w internacie, należy zgłosić nieobecność telefonicznie,
  • przed końcem każdego miesiąca zgłoszenie nieobecności należy zgłosić dwa dni wcześniej.

Ilość dni zgłoszonych do odpisania odliczamy w miesiącu następnym, pomniejszając wpłatę za wyżywienie o daną kwotę.

6. Na miesięczną opłatę za pobyt w internacie składa się:

  • darowizna na cele oświatowe  – 20,- zł (we wrześniu 70,-zł)
  • dzienna stawka żywieniowa – 11,- zł.

Opłatę za wyżywienie oblicza się mnożąc dzienną stawkę żywieniową przez liczbę dni nauki szkolnej przypadającą w danym miesiącu.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie wyżywienia przez GOPS lub MOPS.

7. Wszyscy mieszkańcy internatu muszą być w nim zameldowani czasowo na okres nauki.

8. W internacie obowiązuje określony porządek dnia oraz zasady postępowania, które szczegółowo opisuje Regulaminu Internatu.

9. Wyjazd z internatu w ciągu tygodnia wymaga zgody wychowawcy i telefonicznego potwierdzenia wyjazdu przez rodziców/opiekunów.

10. W pokojach mieszkalnych obowiązuje zakaz używania urządzeń elektrycznych typu: czajniki, farelki, tostery, itp. Z urządzeń tego typu można korzystać wyłącznie w kuchni dla młodzieży za zgodą wychowawcy.

11. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Internatu (m.in.: spożywanie alkoholu lub środków odurzających; palenie papierosów; samowolne opuszczanie internatu; nagminne zakłócanie ciszy nocnej; przebywanie w czasie ciszy nocnej na piętrze, którego się nie zamieszkuje; niszczenie mienia internackiego; wulgarne zachowanie itp.) grozi skreślenie z listy wychowanków lub czasowe zawieszenie w prawach mieszkańca internatu.

 

 

phoca thumb l 2Przypadający na 31 maja 2015 r. „Światowy Dzień bez Papierosa” jest doskonałym pretekstem i okazją do zwrócenia uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami używania tytoniu. W dniu 28.05.2015 r., w ramach przygotowania i organizacji obchodów „Światowego Dnia bez Papierosa”, w internacie grupa wychowanków pod opieką pana Mirosława Kardasa wzięła udział w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych. Tematykę zajęć stanowił konkurs plastyczny na najlepszy plakat o tematyce antynikotynowej. Wychowankowie wykazali się dużą pomysłowością i zaangażowaniem. 31 maja odbyło się podsumowanie i omówienie wykonanych prac połączone z prezentacją na temat szkodliwości palenia, natomiast najlepsze plakaty zostały wyeksponowane na gazetce ściennej. 

zajecia w internacie wielkanocNa kilka dni przed Wielkanocą zauważalny jest wśród młodzieży w internacie nastrój zbliżających się świąt. Grupa wychowanków pod opieką pani Renaty Cąkały postanowiła twórczo spędzić czas i wykonać świąteczne elementy dekoracyjne. Zajęcia grupowe stały się doskonałą okazją do ujawnienia indywidualnych umiejętności, pomysłowości, talentów, a także wymiany doświadczeń. Wykonane dekoracje sprawiły wiele radości i satysfakcji.

zajecia internat

To , że palenie szkodzi wiedzą wszyscy. Nawet ci co mówią, że  dziadek palił, żył sto lat i na raka nie zachorował. Statystyki zachorowalnosci i śmiertelnosci palaczy są bezwzględne. Palacz ryzykuje że zachoruje na raka płuc 10 -krotnie bardziej niż osoba niepaląca. Nawet jeśli wspomnianego dziadka choroba nowotworowa nie spotka to lista chorób związanych z paleniem tytoniu jest długa.

Ale co jeśli Ty lub ktoś Tobie bliski jest uzależniony od nikotyny? Jak przygotować się do podjęcia decyzji o niepaleniu papierosów? Jak rozstać się z ukochanym dymkiem? Na zajęciach  z panią pedagog grupa dziewcząt z internatu ćwiczyła metody powstrzymywania się od palenia papierosów. Dziewczęta swoją zdobytą wiedzą i umiejętnościami będą mogły podzielić się z ich kolegami „palaczami” i pomóc im w trudnych chwilach w rzucaniu nałogu.

UWAGA! Wprowadzamy modę na niepalenie!

lodowisko2015W dniu 26.02.2015 r. chętni wychowankowie internatu pod opieką p. Mirosława Kardasa oraz p. Dariusza Rabka uczestniczyli w wycieczce do Siedlec. Program wyjazdu obejmował wizytę na lodowisku, gdzie młodzież miała okazję do poprawienia swojej kondycji fizycznej oraz umiejętności jazdy na łyżwach. Jak się okazało dla niektórych osób była to sposobność do rozpoczęcia przygody z jazdą na łyżwach - mniej lub bardziej bolesna w skutkach. Z pewnością była to dla wszystkich uczestników dobra zabawa na świeżym powietrzu. Odczuwany po zejściu z lodowiska niedosyt, zdaje się potwierdzać przypuszczenie, że nie była to nasza ostatnia wizyta w tym miejscu. Wieczorem uczestnicy wycieczki obejrzeli w kinie Helios premierę filmową pt. „Snajper”. Sądząc po zachowaniu i reakcjach na toczącą się na ekranie akcję można zaryzykować stwierdzenie, że film się podobał. 

phoca thumb l p1090695W dniu 17 grudnia 2014 roku w internacie Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym odbyła się uroczysta kolacja wigilijna, w której uczestniczyli wychowankowie, wychowawcy oraz pani wicedyrektor Marzena Kamińska. W życiu społeczności internackiej jest to ważna, uroczystość, ponieważ zgodnie z polską tradycją wychowankowie dzielą się opłatkiem oraz składają sobie życzenia. Spotkanie przy wigilijnym stole jest doskonałą okazją, aby ujawniły się wśród młodzieży najlepsze emocje i wzruszenia. Uczestnicy spotkania wigilijnego wysłuchali przedstawienia, które uświadomiło wszystkim znaczenie opłatka w polskiej tradycji. Wspólne śpiewanie polskich kolęd oraz spożywanie tradycyjnych potraw z pewnością przybliżyło atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

spektakl prof

Czwartkowe popołudnie spędziliśmy z teatrem Moralitet, który zagrał w naszej szkole spektakl „Diabelski młyn”. Spektakl poruszał problem uzależnień i za pomocą zderzenia dwóch rzeczywistości  przedstawił uczniom wartość życia i zdrowia. Zakończenie w formie warsztatu skłoniło zaś widzów do chwili zastanowienia i refleksji.

Widowisko mieli okazję zobaczyć również rodzice, którzy odpowiedzieli na zaproszenie szkoły.

Profilaktyka uzależnień okazała się ważnym i interesującym dla nas  tematem, sala była pełna po brzegi.

phoca thumb l p1090560Po planowych zajęciach w szkole młodzież mieszkająca w naszym internacie chętnie poświęca popołudniowy czas rekreacji i relaksu na jesienne spacery na świeżym powietrzu. Wieczory także wypełnione są aktywnym wypoczynkiem. Wychowankowie uczestniczą pod nadzorem wychowawców w różnych zajęciach na terenie szkoły oraz internatu - korzystają z sali gimnastycznej, angażują się w gry zespołowe, chętnie grają w tenisa stołowego, a także systematycznie poprawiają tężyznę fizyczną na siłowni. W świetlicy internackiej mogą obejrzeć telewizję, pograć w gry, czy skorzystać z komputera.

dzien chlopaka"Przez żołądek do serca" - stwierdziły dziewczyny i w tym roku, z okazji Dnia Chłopaka zamówiły pizzę dla wszystkich Panów w internacie. Pomysł bardzo się naszym chłopcom spodobał, którzy zgodnie orzekli, że takiej uczty tu jeszcze nie było! Czy im smakowało? ....

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wsei

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1