Złota Księga Absolwentów

Kruk Dagmarauczennica Liceum Ogólnokształcącego w latach 2014-2017, klasa III wojskowa, wychowawca klasy- Wioleta Tymosz.

W roku szkolnym 2016/2017 uzyskała średnią ocen 4,44 i wzorowe zachowanie, osiągnęła najwyższą frekwencję w klasie w ciągu 3 lat (w klasie I- 100%).

Czynnie angażowała się w akcje charytatywne:

 • Szlachetna Paczka
 • Góra Grosza
 • oddawała krew
 • zarejestrowała się w DKMS.

Brała czynny udział w życiu szkoły poprzez aktywną pracę w samorządzie uczniowskim, godną postawę w poczcie sztandarowym oraz reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.

Osiągnięcia:

 • V miejsce z drużyną w Finale Wojewódzkim Zawodów Sportowo- Obronnych „Sprawni jak Żołnierze” 2016 w Ostrowie Lubelskim;
 • I miejsce z drużyną w Międzywojewódzkich Biegach Pamięci Generała Kleeberga w Woli Gułowskiej w 2016r;
 • II miejsce z drużyną w Mistrzostwach Powiatu Łukowskiego w piłce siatkowej dziewcząt w 2017r;
 • III miejsce z drużyną w finale powiatowych rozgrywek piłki ręcznej w ramach „Licealiady 2017”;

IV miejsce z drużyną w Finale Wojewódzkim Zawodów Sportowo- Obronnych „Sprawni jak Żołnierze” 2017 w Ostrowie Lubelskim.

Mordka Norbertuczeń Liceum Ogólnokształcącego w latach 2014-2017, klasa III wojskowa, wychowawca klasy- Wioleta Tymosz.

W roku szkolnym 2016/2017 uzyskał średnią ocen 4,0 i wzorowe zachowanie, uczeń z II frekwencją w klasie w ciągu 3 lat. Cechujący się wysoką kulturą osobistą i szacunkiem  do munduru, sztandaru i innych ludzi.

Czynnie angażował się w akcje charytatywne:

 • Szlachetna Paczka
 • Góra Grosza
 • oddawał krew
 • zrejestrował się w DKMS.

Brał czynny udział w życiu szkoły poprzez godną postawę w poczcie sztandarowym oraz reprezentowanie szkoły jako dowódca w musztrze paradnej, czego wynikiem jest osiągnięcie II miejsca  w finale wojewódzkim IV Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych- Lublin 2016.

Niedziółka Michałuczeń Liceum Ogólnokształcącego w latach 2014-2017, klasa III pożarnicza, wychowawca klasy- Wioleta Tymosz.

W roku szkolnym 2016/2017 uzyskał średnią ocen 4,44 i wzorowe zachowanie.

Czynnie angażował się w akcje charytatywne:

 • Szlachetna Paczka
 • Góra Grosza
 • oddawał krew
 • zrejestrował się w DKMS.

Brał czynny udział w życiu szkoły poprzez godną postawę w poczcie sztandarowym oraz reprezentowanie szkoły w zawodach wiedzowych i sportowych. Uczeń czynnie zaangażowany w pracę w OSP.

Osiągnięcia

 • III miejsce z drużyną w Finale Centralnym Zawodów Sportowo- Obronnych „Sprawni jak Żołnierze” 2016 w Dęblinie;
 • III miejsce w finale powiatowym  XL Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy Pożarniczej- Młodzież Zapobiega Pożarom 2017;
 • IV miejsce z drużyną w Finale Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności- Lublin 2017;

II miejsce w Finale Wojewódzkim Zawodów Sportowo- Obronnych „Sprawni jak Żołnierze” 2017 w Ostrowie Lubelskim.

Nowacki Sebastianuczeń Liceum Ogólnokształcącego w latach 2014-2017, klasa III wojskowa, wychowawca klasy- Wioleta Tymosz.

W roku szkolnym 2016/2017 uzyskał wzorowe zachowanie, uczeń z III frekwencją w klasie w ciągu 3 lat, oddawał krew, zrejestrował się w DKMS, brał czynny udział w życiu szkoły poprzez reprezentowanie szkoły w zawodach wiedzowych i sportowych.

Osiągnięcia:

 • I miejsce z drużyną w Międzywojewódzkich Biegach Pamięci Generała Kleeberga w Woli Gułowskiej w 2016r;
 • III miejsce z drużyną w Finale Centralnym Zawodów Sportowo- Obronnych „Sprawni jak Żołnierze” 2016 w Dęblinie;
 • IV miejsce z drużyną w Finale Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności- Lublin 2017;

II miejsce w Finale Wojewódzkim Zawodów Sportowo- Obronnych „Sprawni jak Żołnierze” 2017 w Ostrowie Lubelskim.

Stachniak Jacekuczeń Liceum Ogólnokształcącego w latach 2015-2017, klasa III ogólna, wychowawca klasy - Wioleta Tymosz.

W roku szkolnym 2016/2017 uzyskał bardzo dobre zachowanie, oddawał krew, zrejestrował się w DKMS, brał czynny udział w życiu szkoły poprzez reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.

Osiągnięcia:

 • I miejsce z drużyną w Międzywojewódzkich Biegach Pamięci Generała Kleeberga w Woli Gułowskiej w 2016r;
 • III miejsce z drużyną w Finale Centralnym Zawodów Sportowo- Obronnych „Sprawni jak Żołnierze” 2016 w Dęblinie;
 • I miejsce z drużyną w Mistrzostwach Powiatu Łukowskiego w piłce siatkowej chłopców „Licealiada” 2016/20107;

II miejsce w Finale Wojewódzkim Zawodów Sportowo- Obronnych „Sprawni jak Żołnierze” 2017 w Ostrowie Lubelskim.

Adam Harasim

I. Wykształcenie

·         1962-1967 nauka w Technikum Rolniczo- Łąkarskim w Radoryżu Smolanym; wychowawca klasy-mgr Stanisława Skiba;

·         1967-1968 roczny kurs dla kierowników suszarni pasz zielonych i ziemniaków w Technikum Rolniczo- Suszarniczym w Jabłoniu;

·         1968-1973 studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie;

·         1982 uzyskanie stopnia doktora nauk rolniczych;

·         2002 uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych;

·         2009 uzyskanie tytułu profesora nauk rolniczych (nominacja prezydencka).

II.Przebieg pracy zawodowej

·         1972-1973 technik stażysta w Zakładzie Upowszechniania Postępu w Rolnictwie Akademii Rolniczej w Lublinie;

·         1973-1986 praca w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Błoniu- Topoli,

w tym:

                       - 1979-1986 z-ca dyrektora zakładu ds. naukowych,

                       - 1979-1981 nauczyciel przedmiotów z zakresu rolnictwa w Średnim Studium

                         Zawodowym w Łęczycy;

·         1986 do chwili obecnej praca w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach, w tym:

                       - 1989-2003 adiunkt,

                       - 2003-2009 docent,

                       - 2009-2010 profesor,

                       - 2010 do chwili obecnej profesor zwyczajny,

                       - 1991-2011 sekretarz naukowy IUNG ( członek dyrekcji Instytutu).

Beata Misiakabsolwentka klasy III LOp w roku szkolnym 2015/2016

wychowanka Pani Agnieszki Wiąckiewicz

Uczennica ambitna i pracowita. Osiągnęła dobre wyniki w nauce (średnia 4,0) i wzorowe zachowanie. Wykazywała się talentami sportowymi, uzyskała  następujące wyniki:

-VI miejsce w Finale Krajowym XXXVII Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze -2014”

-IV miejsce w Finale Wojewódzkim Zawodów Sportowo- Obronnych „Sprawni jak żołnierze-2015”

- I miejsce w Biegach Międzywojewódzkich Pamięci Gen. Kleeberga –Wola Gułowska 2016

- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Łukowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej Dziewcząt - Licealiada 2015/16 

 Angażowała się w:

-honorowe krwiodawstwo (Pomagaj razem z nami - oddając krew dajesz życie!)

-akcje profilaktyczne (Stop Dopalaczom, Europejska Sztafeta Dobroci pod hasłem STOP nałogom - nie bądź bierny!)

Marta Gromadaabsolwentka klasy III LOp w roku szkolnym 2015/2016

wychowanka Pani Agnieszki Wiąckiewicz

Uczennica ambitna i pracowita. Osiągnęła  bardzo dobre wyniki w nauce (średnia 5,11) i wzorowe zachowanie. Otrzymała świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Otrzymywała stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.

Angażowała się w:

-szkolny wolontariat (Szlachetna Paczka, Góra Grosza)

-akcje profilaktyczne (Stop Dopalaczom)

Brała udział w:

- Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej (etap diecezjalny)

-Ogólnopolskim Turnieju Klas Policyjnych

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wseiLogo WKU Biała Podlaska

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1