ZS Radoryż

NASZA SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA RODZICÓW

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH

KONTAKT

Internat

zajWychowankowie naszego internatu wzięli udział w zajęciach plastycznych, zorganizowanych przez p. M. Kardasa, w ramach realizacji programu: „Świadomie rozwijam swoje zainteresowania, kształtuję kulturę osobistą oraz właściwe postawy”. Zajęcia odbyły się w świetlicy internackiej i miały formę konkursu na najlepszy plakat propagujący zasady savoir-vivre, kulturę zachowania i kulturę słowa w życiu codziennym. Zdrowej rywalizacji na płaszczyźnie plastycznej towarzyszyły liczne rozmowy, żarty i opowiadania związane z poruszaną tematyką oraz sytuacjami ze szkolnej i internackiej codzienności. Zawarte w pracach uczniów hasła i spostrzeżenia powinny stać się nie tylko dla uczestników zajęć, ale także dla pozostałych wychowanków internatu myślą przewodnią i zachętą do pracy nad kulturą osobistą i rozwijaniem dobrych manier. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na gazetce ściennej w internacie.

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wseiLogo WKU Biała Podlaska

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow  Logo WFOSiGW Lublin