ZS Radoryż
images/zdjecia/slajdy/Bez_nazwy3-min.png
rekrutacja dolacz do nas

Rekrutacja i złożenie wniosku do klasy wojskowej (Oddział Przygotowania Wojskowego) od 16 maja 2022r. do 31  maja 2022r. do godziny 15:00

Rekrutacja i złożenie wniosku do klasy policyjnej od 16 maja 2022r. do 24 czerwca 2022r.

Rekrutacja i złożenie wniosku do klasy pożarniczo-ogólne od 16 maja 2022r. do 24 czerwca 2022r.

klasa policyjna1004x573

klasa wojskowa1004x566

klasa pożarnicza 1004x591

defilada11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, odzyskaliśmy upragnioną wolność. Na te listopadowe wydarzenie znacząco wpłynęły dwa fakty: wystąpienie prezydenta USA -Woodrowa Wilsona, który w orędziu wygłoszonym przed Kongresem powiedział: „Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie”, oraz podpisanie w Compiegne pod Paryżem rozejmu kończącego I wojnę światową.

Data odzyskania niepodległości wzbudzała wiele kontrowersji; toczono spory, które z wydarzeń jesieni 1918 r. należy uznać za symboliczny moment jej odzyskania. Piłsudczycy uważali, że przybycie 10 listopada do Warszawy z magdeburskiej twierdzy J. Piłsudskiego, ugrupowania lewicowe natomiast przekonywały o utworzeniu rządu Ignacego Daszyńskiego. Ostatecznie „zwyciężyła” data 11 listopada- w tym to dniu Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo nad Polskimi Siłami Zbrojnymi. 16 stycznia 1919 roku doszło do powstania rządu, na którego czele stanął Ignacy Paderewski. Powstanie tego rządu zakończyło proces konsolidacji władzy; pod koniec stycznia odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego, który stał się symbolem odrodzonej Rzeczypospolitej. Sam proces formowania granic trwał dosyć długo, bo zakończył się dopiero w 1922 roku w wyniku decyzji ujętych w traktacie wersalskim, zwycięstwem w wojnie bolszewickiej, licznych plebiscytów i powstań. Ostatecznie II Rzeczpospolita stała się szóstym, co do wielkości państwem w Europie.

Obchody Święta Niepodległości zostały zapoczątkowane ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku, następnie zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku, a ostatecznie przywrócone kolejną ustawą z 1989 roku. W tym dniu w całej Polsce odbywają się defilady, koncerty patriotyczne, wykłady czy sesje historyczne. Tradycją stało się wspólne śpiewanie hymnu narodowego.

obrazlogo OPW 300x300

Flaga godloZadanie polegające na zakupie „pakietu ubiorczego ucznia OPW” dla 28 uczniów, oraz „pakietu szkoleniowego OPW” dla Oddziału Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2020/2021 w Liceum Ogólnokształcącym w Radoryżu Smolanym, zrealizowane zostało w ramach dotacji celowej udzielonej przez Skarb Państwa, reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, w wysokości 80528,00 złotych. Całkowity koszt realizacji zadania: 100660,00 złotych.

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wseiLogo WKU Biała Podlaska

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow  Logo WFOSiGW Lublin