Klasy wojskowe

20201125 171727 COLLAGEW dniu 25 listopada 2020 roku kadeci Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym, o profilu wojskowym otrzymali nowy pakiet wyposażenia mundurowego. Było to możliwe dzięki podpisaniu przez organ prowadzący szkołę, jakim jest Powiat Łukowski umowy z Ministrem Obrony Narodowej o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kolejnej edycji Programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” realizowanego w naszej szkole. Całkowity koszt realizacji zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia klasy mundurowej wyniósł 39 600 zł, z czego Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało dotację w kwocie 31 680 zł, natomiast wkład własny Powiatu Łukowskiego wyniósł 7 920 zł.

Programem zostało objętych 30 uczniów klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego, uczestniczących w IV edycji programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Klasy Mundurowe”. W ramach indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego każdy z uczniów otrzymał:

- bluzę i spodnie Ubioru Mundurowego Ucznia wg. Wymagań Techniczno – Użytkowych,

- dwie koszulki T-shirt w kolorze jednolitym dla szkoły,

- beret (granatowy),

- zestaw oznak regulaminowych do umundurowania,

- bluzę ocieplaną typu polar (do kurtki ubrania ochronnego typu Gore-Tex)

- plecak taktyczny o pojemności minimum 25 litrów,

- czapkę zimową oraz rękawice zimowe w kolorze czarnym.

Celem Programu MON „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” jest wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego Program ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, realizowanych w klasie drugiej i trzeciej liceum ogólnokształcącego. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych w formie innowacji pedagogicznej, w ramach przedmiotu dodatkowego „Edukacja wojskowa”. Powyższe zajęcia odbywają się przy wsparciu instruktorów wojskowych z 23 batalionu lekkiej piechoty w Białej Podlaskiej.

Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

- odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;

- preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;

- przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;

- stałe konsultacje (już w toku realizacji Programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wseiLogo WKU Biała Podlaska

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow  Logo WFOSiGW Lublin