Klasy wojskowe

porozumienie WKU 202023 lipca 2020 r. dyrektor szkoły, Pani Marzena Kamińska podpisała porozumienie o współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Białej Podlaskiej reprezentowaną przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień ppłka Macieja Kwiatkowskiego.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białej Podlaskiej oraz Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym będą współpracować ze sobą na rzecz edukacji obywatelskiej, patriotycznej i proobronnej młodzieży szkolnej. Obie strony ponadto zobowiązały się do wspierania działań dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.

Celem współpracy będzie przede wszystkim promowanie form służby wojskowej w Siłach Zbrojnych w tym naboru kandydatów do szkolnictwa wojskowego i służby przygotowawczej oraz wojsk obrony terytorialnej. Dzięki zawartemu porozumieniu nasza szkoła uzyska wsparcie merytoryczne i logistyczne w procesie dydaktycznym i wychowawczym uczniów. Zgodnie z treścią porozumienia kadeci naszej szkoły będą uczyli w przedsięwzięciach organizowanych przez WKU. W szkole pojawią  się przedstawicie WKU, którzy będą wspierali proces nauczania przedmiotów wojskowych, oraz będą prowadzić działania promocyjno-informacyjne dotyczące popularyzacji służby wojskowej wśród uczniów szkoły.

Podpisane porozumienie to prawnie usankcjonowanie współpracy jakie nasza szkoła od kilku lat realizuje z Wojskową Komendą Uzupełnień w Białej Podlaskiej.

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wseiLogo WKU Biała Podlaska

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow  Logo WFOSiGW Lublin