ZS Radoryż
images/zdjecia/slajdy/Bez_nazwy3-min.png
Nauczanie zdalne w szkołach zaocznych

W szkołach dla dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych nauczanie odbywa się w formie zdalnej.

Plan konsultacji VIII: 27-28-29 listopada 2020 r.

obraz

klasa pozarnicza

W dniu 9 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Ochotniczą Straż Pożarną przy Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie edukacyjne ze strony społeczności uczniowskiej. Nadmienić należy, że szkolna OSP staje się jednostką ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

W ramach edukacji pożarniczej, która jako innowacja pedagogiczna realizowana jest w naszej szkole, uczniowie pełnoletni będą mogli korzystać z oferty szkoleniowej Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki temu młodzież z klas mundurowych będzie miała możliwość uzyskania niżej wymienionych kwalifikacji:

  • wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej SP (szkolenie podstawowe),
  • wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej RT (ratownictwo techniczne),
  • wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej RW (szkolenie w zakresie działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach).

Posiadanie tych uprawnień punktowane  jest obligatoryjnie przy rekrutacji do służby kandydackiej w szkołach PSP i do służby przygotowawczej w jednostkach organizacyjnych PSP. Wyszkolenie w Ochotniczej Straży Pożarnej będzie dla naszych absolwentów wartością dodaną do świadectwa ukończenia nauki odpowiednio w szkole ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej.

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wseiLogo WKU Biała Podlaska

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1