ZS Radoryż
images/zdjecia/slajdy/Bez_nazwy3-min.png
REKRUTACJA
Zapraszamy do kontynuowania nauki w naszej szkole.
Sprawdź ofertę kształcenia

Próba sprawności fizycznej

test sprawnosciowy

W dniu 31 lipca 2020 roku o godz. 10.00 w szkole zostanie przeprowadzona próba sprawności fizycznej obejmująca bieg na 1000 metrów oraz tor sprawnościowy, badający cechy motoryczne kandydatów do pierwszej klasy wojskowej. Obowiązuje strój sportowy.
Wszyscy absolwenci klas ósmych, którzy złożyli podanie do naszej szkoły o przyjęcie do klasy wojskowej proszeni są o przybycie z rodzicem/opiekunem prawnym. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9.30. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają nauczyciele Andrzej Panasz lub Włodzimierz Sułkowski.
Należy zaznaczyć, że próba sprawności fizycznej jest obowiązkowa dla każdego kandydata do klasy wojskowej.

obraz

klasa pozarnicza

W dniu 9 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Ochotniczą Straż Pożarną przy Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie edukacyjne ze strony społeczności uczniowskiej. Nadmienić należy, że szkolna OSP staje się jednostką ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

W ramach edukacji pożarniczej, która jako innowacja pedagogiczna realizowana jest w naszej szkole, uczniowie pełnoletni będą mogli korzystać z oferty szkoleniowej Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki temu młodzież z klas mundurowych będzie miała możliwość uzyskania niżej wymienionych kwalifikacji:

  • wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej SP (szkolenie podstawowe),
  • wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej RT (ratownictwo techniczne),
  • wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej RW (szkolenie w zakresie działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach).

Posiadanie tych uprawnień punktowane  jest obligatoryjnie przy rekrutacji do służby kandydackiej w szkołach PSP i do służby przygotowawczej w jednostkach organizacyjnych PSP. Wyszkolenie w Ochotniczej Straży Pożarnej będzie dla naszych absolwentów wartością dodaną do świadectwa ukończenia nauki odpowiednio w szkole ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej.

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wseiLogo WKU Biała Podlaska

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1