DLA RODZICÓW

Radoryż Smolany, 24 września 2021 r.

Zarządzenie nr 10/2021

z dnia 24.09.2021 r.

 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

w Zespole Szkół w  im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym

w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1

 Ustalam  w roku szkolnym 2021/2022 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 15.10.2021 (piątek)
  • 12.11.2021 (piątek)
  • 26.11. 2021 (piątek)
  • 07.01.2022 ( piątek)
  • 02.05.2022 ( poniedziałek)
  • 04-06.05.2022 (środa, czwartek, piątek)
  • 17.06.202 (piątek)

 § 2

Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów oraz ich rodziców ( opiekunów prawnych)   o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych przez szkołę.

§ 3

Zobowiązuje nauczycieli wychowawców do przedstawienia dyrektorowi, 3 dni przed planowanym dniem wolnym, listy uczniów deklarujących udział w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych przez szkołę.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Treść zarządzenia (*.pdf)

Flaga godloZadanie polegające na zakupie „pakietu ubiorczego ucznia OPW” dla 28 uczniów, oraz „pakietu szkoleniowego OPW” dla Oddziału Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2020/2021 w Liceum Ogólnokształcącym w Radoryżu Smolanym, zrealizowane zostało w ramach dotacji celowej udzielonej przez Skarb Państwa, reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, w wysokości 80528,00 złotych. Całkowity koszt realizacji zadania: 100660,00 złotych.

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wseiLogo WKU Biała Podlaska

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1