ZS Radoryż
images/zdjecia/slajdy/Bez_nazwy3-min.png

e learning

Materiały dla uczniów zamieszczane przez nauczycieli dostępne są za pomocą facebook lub dziennika elektronicznego. Należy codziennie logować się i sprawdzać. Plan lekcji

Dla słuchaczy szkół zaocznych

Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec lipiec 2020 r. przez osoby, które niezdały egzaminu w sesji styczeń luty 2020 r.

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla osób które zdały egzamin w sesji styczeń-luty 2020 są do odbioru w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w dodz. 800-1500

obraz

wreczenie odznak "Wzorowy Kadet Klasy Mundurowej"Po raz kolejny w naszej szkole kadeci klas mundurowych otrzymali z rąk Pani dyrektor Marzeny Kamińskiej odznaki „Wzorowy Kadet Klasy Mundurowej”.

Akty nadania odznaki wręczyli przedstawiciele władz samorządowych, Wojska Polskiego, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej podczas uroczystości, która odbyła się 26 lutego 2020r. Wydarzenie to zaszczyciło swoją obecnością wielu gości, a wśród nich: p. Sławomir Skwarek - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, p. Dariusz Szustek – Starosta Łukowski, p. Marzanna Kondratowicz – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, p. Janusz Kozioł – Wicestarosta Łukowski, p. Włodzimierz Wolski - Członek Zarządu Powiatu Łukowskiego, p. Wojciech Czerniec – Członek Zarządu Powiatu Łukowskiego, p. Jerzy Siwiec– Sekretarz Powiatu Łukowskiego, p. Monika Wodyk -Netczuk – Skarbnik Powiatu Łukowskiego, p. Marzenna Gałach – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie, mjr Andrzej Muda reprezentujący Dowódcę 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, st. bryg. Tomasz Majewski – Komendant Powiatowy PSP w Łukowie, mł. insp. Marek  Lubański -  I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie, p. Krzysztof Warda – Wójt Gminy Krzywda, a także ks. Kanonik Mieczysław Milczarczyk- proboszcz parafii w Radoryżu Kościelnym; Ewa Dzadz – przewodnicząca Rady Rodziców. Zaproszeni na uroczystość zostali również rodzice wyróżnionych kadetów.

Część oficjalna rozpoczęła się  od wprowadzenia Pocztu Sztandarowego, następnie Martyna Lazurek - kadet klasy trzeciej wojskowej, złożyła meldunek Pani Dyrektor o gotowości kadetów do uroczystości. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu, uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu, otrzymali  zasłużone odznaki. Tego zaszczytu dostąpiło w tym roku szkolnym 19 uczniów: złotą odznakę otrzymało 5 kadetów, srebrną 2 kadetów, brązową 12 kadetów.

Aby  zdobyć brązową, srebrną  lub złotą odznakę „Wzorowy Kadet Klasy Mundurowej  uczeń musi osiągnąć wysoką średnią w nauce oraz legitymować się wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem w szkole. Odznaki wręczane są  po każdym semestrze, pierwsza ma kolor brązowy i jest przyznawana za uzyskanie średniej z ocen minimum 4.0 i zachowanie co najmniej bardzo dobre. By zdobyć srebrną trzeba mieć już odznakę brązową oraz średnią z ocen minimum 4,25 i zachowanie wzorowe, a złota jest przyznawana kadetowi, który ma odznakę srebrną oraz osiągnął średnią z ocen minimum 4,5 oraz wzorowe zachowanie. Rodzice odznaczonych uczniów otrzymali z rąk Pani Dyrektor listy gratulacyjne.

Po części oficjalnej grupa kadetów zaprezentowała swoje umiejętności w pokazie samoobrony, który został przygotowany przez p. Włodzimierza Sułkowskiego, przypominając zebranym, że w naszej szkole wręczane także są odznaki „Sprawny Kadet Klasy Mundurowej”. Ostatnim punktem uroczystości  było wspólne zdjęcie nagrodzonych kadetów z Dyrekcją, zaproszonymi gośćmi i rodzicami.

Uczniom i ich rodzicom  jeszcze raz serdecznie gratulujemy zdobytych odznak i życzymy dalszych sukcesów.

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wsei

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1