ZS Radoryż
images/zdjecia/slajdy/Bez_nazwy3-min.png

obraz

ślubowanie kadetów klas pierwszychW środę, 27 listopada br. odbyło się ślubowanie kadetów klas pierwszych połączone z uroczystymi obchodami z okazji Dnia Podchorążego. Ślubowanie uczniów klas pierwszych jest jedną z najbardziej podniosłych, a zarazem wzruszających uroczystości w rocznym cyklu wydarzeń związanych z realizacją innowacji pedagogicznej w naszej szkole. Po wygłoszeniu tekstu roty, 104 uczniów złożyło akt ślubowania na sztandar szkoły. Tym samym młodzież pierwszych klas mundurowych oficjalnie została przyjęta w poczet młodszych kadetów liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym, wojskowym i strażackim Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym. Po uroczystym ślubowaniu błogosławieństwa kadetom udzielił ks. Sławomir Pękała.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili goście: ks. Kanonik  Mieczysław Milczarczyk – proboszcz parafii w Radoryżu Kościelnym, Poseł na Sejm RP Sławomir Skwarek, Senator RP Stanisław Gogacz, Elżbieta Denejko – Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie, bryg. Zenon Pisiewicz – Naczelnik Wydziału Operacyjnego reprezentujący Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, podkom. Marcin Czuryszkiewicz – reprezentujący Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, kpt. Kacper Mazurek – reprezentujący 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ppłk Maciej Kwiatkowski – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białej Podlaskiej, mjr Krzysztof Woźniak – Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podlaskiej, Dariusz Szustek – Starosta Łukowski, Janusz Kozioł – Wicestarosta Łukowski, Wojciech Czerniec – Członek Zarządu Powiatu Łukowskiego, Danuta Bosek – Radna Powiatu Łukowskiego, Jerzy Siwiec – Sekretarz Powiatu Łukowskiego, Monika Wodyk- Netczuk – Skarbnik Powiatu Łukowskiego, st. bryg. Tomasz Majewski – Komendant Powiatowy PSP w Łukowie, mł. insp. Marek Lubański - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie, Krzysztof Warda – Wójt Gminy Krzywda, ppor Magdalena Rudzka przedstawiciel 23 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Białej Podlaskiej, koordynator w zakresie współpracy między szkołą, a jednostką patronacką, Bolesław Ptasiński – były dyrektor szkoły, Jerzy Kędra – wicedyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Adamowie, a także  czynni i emerytowani  nauczyciele, pracownicy oświaty i licznie przybyli członkowie rodzin kadetów.  Wyrazy podziękowania na ręce Pani Dyrektor Marzeny Kamińskiej złożyli zaproszeni goście oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Na zakończenie akademii  uczniowie, w montażu słowno-muzycznym, przedstawili rys historyczny obchodów Dnia Podchorążego, który w Wojsku Polskim obchodzony jest 29 listopada. Święto ustanowione zostało na pamiątkę wydarzeń 29 listopada 1830 roku, kiedy to podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli akcję powstańczą atakiem na Belweder – siedzibę rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa i rozpoczynając tym samym powstanie listopadowe. Ponadto młodzież przybliżyła nam postać podporucznika Piotra Wysockiego, który był inicjatorem nocy listopadowej.

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wsei

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1