ZS Radoryż
images/zdjecia/slajdy/Bez_nazwy3-min.png

certyfikowana klasa mundurowa

listy gratulacyjne I sem18 19Po spotkaniu z przedstawicielami LAW odbył się apel. Corocznie przestawiane są wyniki edukacyjne naszych uczniów. Apel to okazja do nagrodzenia uczniów wykazujących się dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce. Uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen śródrocznych na poziomie 4.0 i wyższej otrzymali listy gratulacyjne. Miło było nam również podarować listy gratulacyjne uczniom, których frekwencja na lekcjach wyniosła 100%. Listy gratulacyjne zostały wręczone również rodzicom tych uczniów na śródrocznej wywiadówce.

W trakcie apelu wręczone zostały także nagrody za zaangażowanie i wyniki konkursów z działań w zakresie realizacji projektu ekologicznego. Projekt edukacyjny w zakresie ekologii był przeprowadzany w naszej szkole od października do grudnia. W projekt zaangażowani byli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach, zbierali nakrętki i baterie, przygotowywali ulotki i plakaty o tematyce ekologicznej oraz w innych działaniach.

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wsei

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1