Ogłoszenia

Informacje  i komunikaty dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dostępne są na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Zgłoszenia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dostępne są do pobrania na stronach OKE w Krakowie.

Informacje dotyczące ponownego przystąpienia do egzaminu dostępne są na stronie internetowej OKE w Krakowie.


Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019

Kwalifikacja R.16

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Etap pisemny: 10 stycznia 2019 r. godz. 12:00

Etap praktyczny: 09 stycznia 2019 r. godz. 13:00

 

Kwalifikacja R.03

Prowadzenie produkcji rolniczej

Etap pisemny: 10 stycznia 2019 r. godz. 10:00

Etap praktyczny: 08 lutego 2019 r. godz. 15:00

 

Kwalifikacja AU.36

Prowadzenie rachunkowości

Etap praktyczny: 17 stycznia 2019 r. godz. 9:00


 


Zmiany w przepisach prawa dotyczące składania deklaracji- WAŻNE

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami w sprawie składania deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2018 r. przypominamy i informujemy, że zgodnie z § 4:

  • ust. 9, 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 poz. 673 z późn. zmianami) – dotyczy kwalifikacji jednoliterowych
  • ust. 10, 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2017 poz. 1663) – dotyczy kwalifikacji dwuliterowych

osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się, po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Jeżeli zdający, otrzymał informację o wynikach egzaminu zawodowego, po upływie terminu, składania deklaracji, może złożyć deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji

Zdający, którzy:

  • przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r. i otrzymają negatywny wyniku z egzaminu w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia tego wyniku deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.
  • nie przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r. po ogłoszeniu wyników w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.

W obu przypadkach uczeń/absolwent składa deklarację w szkole, do której uczęszcza lub którą ukończył.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępujący po raz kolejny do egzaminu składa deklarację bezpośrednio do OKE w Krakowie.  Do deklaracji dołącza zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

WEZ OKE Kraków


Informacja

o szczegółowych terminach składania deklaracji w roku 2018
dotyczy słuchaczy, absolwentów szkoły policealnej i absolwentów Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, którzy chcą przystąpić do sesji egzaminacyjnej w czerwcu 2018 roku

Nazwa sesji

Złożenie deklaracji

2. czerwiec-lipiec 2018

do 18 lutego 2018

 Uwaga!

absolwenci KKZ ponownie przystępujący do egzaminu składają dokumenty (deklaracja + zaświadczenie o ukończeniu kursu) do Dyrektora OKE w Krakowie


Harmonogram egzaminów

dla słuchaczy i absolwentów Szkoły Policealnej dla Dorosłych

oraz absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego przystępujących do egzaminu

w sesji  egzaminacyjnej styczeń-luty 2018 roku 

L.p

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Część pisemna

Część praktyczna

1.

A.36 technik rachunkowości

(osoby poprawiające część praktyczną egzaminu)

Prowadzenie rachunkowości

---------

19 stycznia 2018

godz. 9:00

2.

A.68 technik administracji

(osoby przystępujące po  raz pierwszy + osoby poprawiające)

Obsługa klienta

w jednostkach administracji

11 stycznia 2018

godz. 10:00

10 stycznia 2018

godz. 9:00

3.

R.16 technik rolnik

(osoby przystępujące po  raz pierwszy + osoby poprawiające)

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

11 stycznia 2018

godz. 12:00

10 stycznia 2018

godz. 13:00

4.

R.03 rolnik

(osoby poprawiające część pisemną egzaminu)

Prowadzenie produkcji rolniczej

11 stycznia 2018

godz. 10:00

29.01.2018 godz. 15:00

 

 

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wsei

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1