Historia szkoły

szkola dzien Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym jest placówką z wieloletnim okresem istnienia, bardzo bogatą historią i tradycją.

Historia szkoły:
1945-1947 Ośrodek Przysposonienia Rolniczego,
1947-1951 Kurs Administracji Rolnej, Gimnazjum Rolnicze, Liceum Rolnicze I stopnia,
1951- 1955 Gospodarstwo Rolne podległe Oświacie Rolniczej
1955-1977 Technikum Rolniczo-Łąkarskie,
1977-2002 Zespół Szkół Rolniczych,
2002-2006 Zespół Szkół,
2006- nadal Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza

Dyrektorzy szkoły:
28.01.1945 - 31.07.1963 - organizator i pierwszy dyrektor szkoły Witold Nowacki,
31.07.1963 - 31.08.1968 - Jan Borowicz
01.09.1968 - 31.08.1984 - Lucjan Kręcisz
01.09.1984 - 31.08.1985 - Krystyna Adamczyk
01.09.1985 - 31.08.1986 - Zbigniew Stąsiek
01.09.1986 - 31.12.1999 - Bolesław Ptasiński
01.01.2000 - 30.09.2006 - Jerzy Jóźwik
01.10.2006- nadal - Marianna Brzozowska-Skwarek

Obecnie dyrektorem placówki jest pani Marianna Brzozowska-Skwarek. W skład Zespołu wchodzą Liceum Ogólnokształcące oraz szkoły zaoczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych.

Rok szkolny 2010/2011 był kolejnym bardzo ważnym rokiem w życiu szkoły. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu i zainteresowaniom młodzieży wprowadzono innowacje pedagogiczne: Bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochrona przeciwpożarowa. Młodzież  może poznawać tajniki pracy policjantów i strażaków. Uczestniczą w zajęciach samoobrony, edukacji bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz edukacji ochrony przeciwpożarowej. Patronat honorowy nad klasami mundurowymi objęli komendanci Powiatowej Komendy Policji w Łukowie oraz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Gorąco zachęcamy młodzież do nauki w tych klasach.
W roku szkolnym 2012/2013 wprowadzono następną innowację pedagogiczną - Przysposobienie wojskowe. Młodzież ucząca się w tej klasie poznaje szczegóły pracy służb wojskowych. Nauka w tej klasie jest  zachętą do kontynuacji nauki w wyższych szkołach wojskowych. Patronat honorowy nad klasą wojskową objęło 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego z Dęblina.

Nieocenione walory Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym, to:      

  • atrakcyjne położenie (szkoła położona jest w ogromnym parku z dużą ilością zieleni)
  • dobrze wyposażona baza sportowa (dwa boiska do piłki nożnej o trawiastym podłożu w tym jedno pełnowymiarowe, siłownia, sala gimnastyczna);
  • internat dla dziewcząt i chłopców

Największym jednak atutem naszej szkoły jest, to że jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną uczniowi (nauczyciele znają wszystkich swoich uczniów i są otwarci na ich pomysły), szkołą w której pracuje doświadczona, zaangażowana, doskonaląca swoje umiejętności kadra.szkola noc

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wsei

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW Lublin