Historia szkoły

szkola dzien Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym jest placówką z wieloletnim okresem istnienia, bardzo bogatą historią i tradycją.

Historia szkoły:
1945-1947 Ośrodek Przysposonienia Rolniczego,
1947-1951 Kurs Administracji Rolnej, Gimnazjum Rolnicze, Liceum Rolnicze I stopnia,
1951- 1955 Gospodarstwo Rolne podległe Oświacie Rolniczej
1955-1977 Technikum Rolniczo-Łąkarskie,
1977-2002 Zespół Szkół Rolniczych,
2002-2006 Zespół Szkół,
2006- nadal Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza

Dyrektorzy szkoły:
28.01.1945 - 31.07.1963 - organizator i pierwszy dyrektor szkoły Witold Nowacki,
31.07.1963 - 31.08.1968 - Jan Borowicz
01.09.1968 - 31.08.1984 - Lucjan Kręcisz
01.09.1984 - 31.08.1985 - Krystyna Adamczyk
01.09.1985 - 31.08.1986 - Zbigniew Stąsiek
01.09.1986 - 31.12.1999 - Bolesław Ptasiński
01.01.2000 - 30.09.2006 - Jerzy Jóźwik
01.10.2006- nadal - Marianna Brzozowska-Skwarek

Obecnie dyrektorem placówki jest pani Marianna Brzozowska-Skwarek. W skład Zespołu wchodzą Liceum Ogólnokształcące oraz szkoły zaoczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych.

Rok szkolny 2010/2011 był kolejnym bardzo ważnym rokiem w życiu szkoły. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu i zainteresowaniom młodzieży wprowadzono innowacje pedagogiczne: Bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochrona przeciwpożarowa. Młodzież  może poznawać tajniki pracy policjantów i strażaków. Uczestniczą w zajęciach samoobrony, edukacji bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz edukacji ochrony przeciwpożarowej. Patronat honorowy nad klasami mundurowymi objęli komendanci Powiatowej Komendy Policji w Łukowie oraz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Gorąco zachęcamy młodzież do nauki w tych klasach.
W roku szkolnym 2012/2013 wprowadzono następną innowację pedagogiczną - Przysposobienie wojskowe. Młodzież ucząca się w tej klasie poznaje szczegóły pracy służb wojskowych. Nauka w tej klasie jest  zachętą do kontynuacji nauki w wyższych szkołach wojskowych. Patronat honorowy nad klasą wojskową objęło 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego z Dęblina.

Nieocenione walory Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym, to:      

  • atrakcyjne położenie (szkoła położona jest w ogromnym parku z dużą ilością zieleni)
  • dobrze wyposażona baza sportowa (dwa boiska do piłki nożnej o trawiastym podłożu w tym jedno pełnowymiarowe, siłownia, sala gimnastyczna);
  • internat dla dziewcząt i chłopców

Największym jednak atutem naszej szkoły jest, to że jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną uczniowi (nauczyciele znają wszystkich swoich uczniów i są otwarci na ich pomysły), szkołą w której pracuje doświadczona, zaangażowana, doskonaląca swoje umiejętności kadra.szkola noc

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wsei

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1