DLA RODZICÓW

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym informuje o programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku dyrektor szkoły informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Warunkiem przyznania takiej pomocy jest uprzednie przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, który takie rozwiązania będzie przewidywał.

Jeśli na terenie gminy brak takiego programu a dzieci chcą skorzystać z pomocy w formie posiłku, ich rodzice powinni złożyć odpowiednie dokumenty w ośrodku pomocy społecznej na terenie danej gminy. Kryterium dochodowe do skorzystania z powyższej formy pomocy to 684,-zł na osobę w rodzinie.

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wsei

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1