DLA RODZICÓW

Dla rodziców

DZIENNIK ELEKTRONICZNY LOGOWANIE

dziennik logowanie

 Jeśli nie wiesz, jak po raz pierwszy zalogować się do dziennika elektronicznego, obejrzyj film.

Nie pamiętasz hasła do e-dziennika? Zobacz, jak łatwo je odzyskać.

1. Warunkiem przyjęcia do internatu jest złożenie niezbędnych dokumentów:

 • Podanie o przyjęcie do internatu.
 • Komplet oświadczeń i zgód podpisanych przez rodziców /opiekunów dotyczących pobytu w internacie.

2. Warunkiem mieszkania w Internacie jest systematyczne regulowanie opłat. Płatności dokonuje się do końca miesiąca poprzedniego w sekretariacie szkoły. Za miesiąc wrzesień płatności dokonuje się do 6 września.

Można dokonywać wpłat przelewem na konto: 02 9206 0009 7103 5406 2000 0310

w tytule przelewu należy podać:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • kwotę z podziałem na opłatę stałą i wyżywienie,
 • miesiąc za jaki dokonuje się wpłaty.

3. Podczas dokonywania płatności lub po okazaniu dowodu przelewu każdy wychowanek otrzyma kartkę abonamentową na wyżywienie. Na podstawie tych kartek wydawane będą obiady w stołówce internatu.

4. Nie można mieszkać w internacie nie wykupując wyżywienia.

Odliczanie stawek żywieniowych za niewykorzystane dni odbywa się wg następujących zasad:

 • dzień/dni  nieobecności w internacie należy zgłosić wychowawcy dzień wcześniej do godz.14.00,
 • w przypadku, gdy wychowanek jest w domu i zaistnieją nagłe sytuacje powodujące nieobecność w internacie, należy zgłosić nieobecność telefonicznie,
 • przed końcem każdego miesiąca zgłoszenie nieobecności należy zgłosić dwa dni wcześniej.

Ilość dni zgłoszonych do odpisania odliczamy w miesiącu następnym, pomniejszając wpłatę za wyżywienie o daną kwotę.

6. Na miesięczną opłatę za pobyt w internacie składa się:

 • opłata stała  – 20 zł.
 • dzienna stawka żywieniowa – 9,50 zł.

Opłatę za wyżywienie oblicza się mnożąc dzienną stawkę żywieniową przez liczbę dni nauki szkolnej przypadającą w danym miesiącu.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie wyżywienia przez GOPS lub MOPS.

7. Wszyscy mieszkańcy internatu muszą być w nim zameldowani czasowo na okres nauki.

8. W internacie obowiązuje określony porządek dnia oraz zasady postępowania, które szczegółowo opisuje Regulaminu Internatu.

9. Wyjazd z internatu w ciągu tygodnia wymaga zgody wychowawcy i telefonicznego potwierdzenia wyjazdu przez rodziców/opiekunów.

10. W pokojach mieszkalnych obowiązuje zakaz używania urządzeń elektrycznych typu: czajniki, farelki, tostery, itp. Z urządzeń tego typu można korzystać wyłącznie w kuchni dla młodzieży za zgodą wychowawcy.

11. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Internatu (m.in.: spożywanie alkoholu lub środków odurzających; palenie papierosów; samowolne opuszczanie internatu; nagminne zakłócanie ciszy nocnej; przebywanie w czasie ciszy nocnej na piętrze, którego się nie zamieszkuje; niszczenie mienia internackiego; wulgarne zachowanie itp.) grozi skreślenie z listy wychowanków lub czasowe zawieszenie w prawach mieszkańca internatu.

L.p. Data Godzina Tematyka spotkania
1. 22 września 2017 1600
 • Organizacja roku szkolnego 2017/2018;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu wychowawczego- profilaktycznego;
 • Wybory do Rady Rodziców;
 • Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły
2. 24 listopada 2017

 1600

 • Analiza wyników nauczania i frekwencji.
3.  19 stycznia 2018

 1600

 • Podsumowanie wyników nauczania w I sem roku szkolnego 2017/2018
4. 13 kwietnia 2018 1600
 • Analiza wyników nauczania i frekwencji;
 • Zapoznanie rodziców z propozycjami ocen z przedmiotów na II semestr oraz ocenami zachowania w klasach maturalnych
5. 25 maja 2018 1600
 • Analiza wyników nauczania i frekwencji;
 • Zapoznanie rodziców z propozycjami ocen z przedmiotów na II semestr oraz ocenami zachowania

(indywidualne spotkania z rodzicami odbywają się we wtorki)

L.p. Data Godzina
1. 17 października 2017 od 1600
2. 7 listopada 2017 od 1600
3. 12 grudnia 2017 od 1600
4. 27 lutego 2018 od 1600
5. 20 marca 2018 od 1600
6. 15 maja 2018 od 1600
7. 12 czerwca 2018 od 1600


 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

1530 -1700

Piłka nożna

Chłopców

opiekun  W. Sułkowski

 

 

Piłka siatkowa

Dziewcząt

1930 -2100

opiekun  D. Rabek

1530 -1700

Kick boxing

opiekun A. Wierzchowski

 

 

 

Gry zespołowe

1930 -2100

opiekun  K.Ochnik

1435 -1600

Piłka ręczna

opiekun A. Mućka

 

 

 

Piłka siatkowa

Dziewcząt

1930 -2100

opiekun  D. Rabek

1435 -1700 

Piłka siatkowa

dziewcząt

opiekun  D. Rabek

 

 

Koszykówka

Chłopców

1930 -2100

opiekun  W. Sułkowski

 

L. p.

Nazwa zajęć

Klasa

Dzień tygodnia

Godzina

Nauczyciel prowadzący

1.

Zajęcia na strzelnicy

uczniowie wg. listy wyznaczonej przez prowadzącego

środa

15.30 – 17.00

Leszek Kania

2.

Zajęcia sprawnościowe/ kickboxing

chętni uczniowie

wtorek

14.40 – 16.00

Artur Wierzchowski

środa

15.30 – 17.00

3.

Musztra paradna

chętni uczniowie

wtorek

15.30-16.15

Janusz Niedziólka

L. p.

Przedmiot

Klasa

Dzień tygodnia

Godzina

Nauczyciel prowadzący

1.

Język polski

chętni uczniowie

czwartek

1440-1525

Wioleta Tymosz

2.

Język polski

Iw i IIp

poniedziałek

1440-1525

Agnieszka Wiąckiewicz

III

po uzgodnieniu z nauczycielem

3.

Język rosyjski

III

wtorek

1350-1435

Marlena Traczyk

4.

Język rosyjski

III

wtorek

1350-1435

Renata Golba

5.

Język angielski-przygotowanie do matury

III

środa

1440-1525

Monika Jabłońska

6.

Język angielski-zajęcia wspierające

klasy I i II

środa

1530-1615

Monika Jabłońska

7. Język angielski-zajęcia wspierające chętni uczniowie wtorek 1440-1525 Ewelina Witkowska

8.

Matematyka

III

poniedziałek

1440-1525

Marianna Brzozowska-Skwarek

9.

Matematyka

chętni uczniowie

wtorek

1530-1700

Marzena Kamińska

10.

Matematyka

chętni uczniowie

poniedziałek

1440-1600

Paweł Tomasik

11.

Geografia

chętni uczniowie

czwartek

1440-1600

Antoni Mućka

12.

Historia

chętni uczniowie

poniedziałek

1440-1525

Maria Kulesza-Pasik

13. Fizyka - poziom rozszerzony chętni uczniowie poniedziałek 1615-1745 Krzysztof Warda
14. Chemia - poziom rozszerzny chętni uczniowie czwartek 1600-1730 Aneta Jabłońska

Nawet jeśli twoje dziecko nie pije alkoholu, być może miało z nim już kontakt. Zacznij działać i wyraź swoje zdanie, ponieważ przemilczenie tej kwestii może zostać odebrane jako ciche zezwolenie na spożywanie alkoholu.

Zbliżająca się pełnoletność sprawia, że przyjaciele twojego dziecka mają na nie coraz większy wpływ. Chęć dopasowania się do otoczenia i potrzeba akceptacji ze strony rówieśników są dla nastolatka priorytetem, dlatego rodzice często mogą się czuć zepchnięci na dalszy plan. Badania dowodzą jednak, że nawet w tym okresie mają oni ogromny wpływ na zachowanie dziecka.

Alkohol jest ulubioną używką młodzieży, wybieraną częściej niż papierosy czy narkotyki, a okres poprzedzający pełnoletność szczególnie sprzyja eksperymentom z jego udziałem. Część rodziców może poczuć ulgę, że ich dziecko „tylko” pije. Warto jednak pamiętać, że alkohol jest narkotykiem, który zmienia świadomość i zachowanie w taki sam sposób, jak nielegalne substancje psychoaktywne. Alkohol zaburza m.in. umiejętność oceny ryzyka i zdolność kontrolowania swoich działań. Należy też pamiętać, że:

 • wielu nieletnich ginie w następstwie nieszczęśliwych wypadków spowodowanych piciem alkoholu, np.: na drogach lub w wyniku utonięć;
 • nieletni pijący alkohol częściej padają ofiarami zabójstw, gwałtów, kradzieży lub pobić; alkohol jest też przyczyną wielu samobójstw;
 • nieletni sięgający po alkohol wcześniej niż ich niepijący rówieśnicy przechodzą inicjację seksualną oraz częściej uprawiają seks bez zabezpieczenia z przypadkowymi partnerami;
 • picie alkoholu zwiększa szansę wystąpienia problemów lub nasila dotychczasowe problemy w szkole i poza nią;
 • większość nieletnich sięgających po alkohol regularnie się upija;
 • spożywanie alkoholu przed osiągnięciem pełnoletności czterokrotnie zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju choroby alkoholowej w późniejszym okresie życia.

Wnioski zdają się być oczywiste. Spożywanie alkoholu przez twoje dziecko może mieć poważne konsekwencje, więc im dłużej zdołasz je przed tym uchronić, tym większą macie szansę, że unikniecie wielu poważnych problemów.

Drogi Rodzicu! Coraz więcej dzieci i nastolatków popada w depresję. Szczególnie narażone są na nią dzieci, które doświadczyły straty – zmarł jeden z ich rodziców, kolega lub członek bliskiej rodziny, do którego były przywiązane lub przeżyły zawód miłosny. W grupie ryzyka znajdują się też dzieci cierpiące na zaburzenia uczenia się, uwagi lub zachowania. Obserwuj więc swoje dziecko i postaraj się przestrzegać tych kilku wskazówek:

 • Stwórz z domu azyl. Dom to miejsce, gdzie można się wypłakać, gdzie zawsze ktoś przytuli i pocieszy.
 • Bądź dostępny dla dziecka, miej czas na rozmowę.
 • Słuchaj, nie pytaj. Stwórz dziecku okazję do zwierzeń, ale nie prowokuj go ciągłymi, natrętnymi pytaniami.
 • Stawiaj granice – one dają punkt odniesienia tobie i dziecku.
 • Nie dawaj gotowych recept, ale pomóż dziecku szukać własnych rozwiązań.
 • Nie oczekuj zbyt wiele, zachowaj cierpliwość. Jeśli dziecko ma problemy w szkole, zacznijcie je rozwiązywać. Gdy dojdzie już do siebie, dalej pozostawaj w ciągłym kontakcie z wychowawcą.
 • Nie ukrywaj problemów, także swoich. Pokaż dziecku, że ty też nie jesteś chodzącym ideałem.
 • Nie nasilaj napięcia – wycofaj się, jeśli czujesz, że za chwilę emocje wezmą górę i możesz powiedzieć lub zrobić coś, czego potem, gdy przyjdzie otrzeźwienie, będziesz strasznie żałować.
 • Szukaj stronników i nie bądź zazdrosny, jeśli to nie ty okażesz się dla dziecka najlepszym oparciem.
 • Rozmawiaj z innymi rodzicami.

Nie wstydź się bezradności, pozwól specjalistom pomóc sobie i dziecku.

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym informuje o programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku dyrektor szkoły informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Warunkiem przyznania takiej pomocy jest uprzednie przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, który takie rozwiązania będzie przewidywał.

Jeśli na terenie gminy brak takiego programu a dzieci chcą skorzystać z pomocy w formie posiłku, ich rodzice powinni złożyć odpowiednie dokumenty w ośrodku pomocy społecznej na terenie danej gminy. Kryterium dochodowe do skorzystania z powyższej formy pomocy to 684,-zł na osobę w rodzinie.

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wsei

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW Lublin