ZS Radoryż
images/zdjecia/slajdy/nowy3a.png

certyfikowana klasa mundurowa

ekologia wycieczkaDnia 06.11.2018r klasa II LOw w ramach edukacji ekologicznej odwiedziła założony 01 maja 1990 roku Poleski Park Narodowy, którego symbolem jest żuraw. Obszar parku obejmują liczne bagna, torfowiska i jeziora krasowe stanowiące rezerwat ochrony UNESCO. Zachowane w tym rejonie ekosystemy bagienne to obszary, które rozwijały się bez ingerencji człowieka od czasów ustąpienia ostatniego zlodowacenia.

Uczniowie rozpoczęli wycieczkę od odwiedzin w Muzeum PPN w Urszulinie, gdzie największe zainteresowanie wszystkich wzbudziła hodowla żółwia błotnego. Potem, pod okiem przewodnika, wędrując ścieżką przyrodniczą „Dąb Dominik”, podziwiali naturalne kompleksy leśne z bogactwem fauny i flory, namiastkę tundry lub lasotundry, wysuniętą najdalej na południowy zachód w Europie. Poleski Park Narodowy to obszar występowania chronionych gatunków ptactwa, ssaków i roślin, z których wiele znalazło się w Polskiej czerwonej księdze roślin. 

Zwiedzanie PPN było dla młodzieży ciekawą lekcją ekologii i szacunku dla rodzimej przyrody.

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wsei

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1