ZS Radoryż
images/zdjecia/slajdy/nowy3a.png

certyfikowana klasa mundurowa

klasa pozarnicza

Klasa pożarnicza jest ofertą skierowaną przede wszystkim do uczniów, którzy nie podjęli jeszcze decyzji co do wyboru kierunku kształcenia, jak również do uczniów widzących swoja przyszłość w straży pożarnej, bądź w innych służbach mundurowych.

Nauka w tej klasie zapewnia równomierny, jak również wysoki poziom kształcenia ze wszystkich przedmiotów, co umożliwia uczniom szeroki i optymalny wybór przedmiotów maturalnych, dostosowanych do wymagań uczelni wyższych. Pozwala uczniom przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Wyboru przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym uczeń może dokonać do kwietnia 2019 roku, czyli pod koniec pierwszej klasy. Istnieje możliwość zmiany obecnie wybranych preferencji.

Program nauczania grupy pożarniczej jest rozszerzony o zajęcia dodatkowe z zakresu znajomości prawa i bezpieczeństwa pożarowego, organizacji i funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Program nauczania obejmuje również zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz sport pożarniczy tj.: musztra ogólna, strzelanie, posługiwanie się maskami przeciwgazowymi i ćwiczenia na torach sprawnościowych. Przewidziane są wycieczki do komend, jednostek i ośrodków szkolenia PSP oraz obozy szkoleniowe obejmujące naukę orientowania się i poruszania w terenie, zachowania się w sytuacjach zagrożenia i sytuacjach kryzysowych, posługiwania się podstawowym sprzętem gaśniczym. W czasie zajęć stosowane będą nowoczesne metody i techniki. Uczniowie będą brali udział w różnorodnych imprezach, zawodach, konkursach. Zdobywać będą umiejętności praktyczne z zakresu: musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedmedycznej.

Klasa pożarnicza posiada patronat Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Na podstawie porozumienia z tą jednostką uczniowie uczestniczyć będą w wyjazdach edukacyjnych do jednostek OSP i wyższych uczelni. Prowadzone będą również zajęcia terenowe. Zajęcia prowadzić będą strażacy o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych i zawodowych.

Dla uczniów klasy pożarniczej są zaprojektowane mundury. W szkole obowiązuje dzień mundurowy. Umundurowanie jest strojem obowiązującym i reprezentatywnym na szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach.

Absolwenci klasy pożarniczej w trakcie pocesu rekrutacji do Państwowej Straży Pożarnej dodatkowo otrzymują 5 punktów. Ukończenie klasy pożarniczej w naszej szkole będzie więc dodatkowym atutem dla młodego człowieka, który chce zostać strażakiem.

Nauczane języki obce

język angielski (pierwszy, początkujący, 3h/3h/2h), język angielski (pierwszy, kontynuacja, 3h/3h/2h), język rosyjski (drugi, początkujący, 3h/2h/2h), język rosyjski (drugi, kontynuacja, 3h/2h/2h)

Przedmioty rozszerzone

  1. chemia
  2. biologia
  3. język rosyjski
  4. język angielski

Wszystkie przedmioty rozszerzone bęą realizowane w klasie drugiej i trzeciej. Istnieje możliwość zmiany przedmiotów rozszerzonych po klasie pierwszej.

Rekrutacja elektroniczna za pomocą panelu vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne.

Pozostałe kierunki kształcenia:

 

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wsei

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1