ZS Radoryż
images/zdjecia/slajdy/nowy3a.png

klasa pozarnicza

Klasa pożarniczo jest ofertą skierowaną przede wszystkim do uczniów, którzy nie podjęli jeszcze decyzji co do wyboru kierunku kształcenia, jak również do uczniów widzących swoja przyszłość w straży pożarnej, bądź w innych służbach mundurowych.

Nauka w tej klasie zapewnia równomierny, jak również wysoki poziom kształcenia ze wszystkich przedmiotów, co umożliwia uczniom szeroki i optymalny wybór przedmiotów maturalnych, dostosowanych do wymagań uczelni wyższych. Pozwala uczniom przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Wyboru przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym uczeń może dokonać do kwietnia 2018 roku, czyli pod koniec pierwszej klasy. Istnieje możliwość zmiany obecnie wybranych preferencji.

Program nauczania grupy pożarniczej jest rozszerzony o zajęcia dodatkowe z zakresu znajomości prawa i bezpieczeństwa pożarowego, organizacji i funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Program nauczania obejmuje również zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz sport pożarniczy tj.: musztra ogólna, strzelanie, posługiwanie się maskami przeciwgazowymi i ćwiczenia na torach sprawnościowych. Przewidziane są wycieczki do komend, jednostek i ośrodków szkolenia PSP oraz obozy szkoleniowe obejmujące naukę orientowania się i poruszania w terenie, zachowania się w sytuacjach zagrożenia i sytuacjach kryzysowych, posługiwania się podstawowym sprzętem gaśniczym. W czasie zajęć stosowane będą nowoczesne metody i techniki. Uczniowie będą brali udział w różnorodnych imprezach, zawodach, konkursach. Zdobywać będą umiejętności praktyczne z zakresu: musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedmedycznej. W trakcie zajęć uczestniczyć będą w wyjazdach edukacyjnych do jednostek OSP, wyższych uczelni. Prowadzone będą również zajęcia terenowe. Zajęcia prowadzić będą strażacy o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych i zawodowych.

Dla uczniów klasy pożarniczej są zaprojektowane mundury. W szkole obowiązuje dzień mundurowy. Umundurowanie jest strojem obowiązującym i reprezentatywnym na szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach.

Patronat nad klasa objęła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.

Nauczane języki obce

język angielski (pierwszy, początkujący, 3h/3h/2h), język angielski (pierwszy, kontynuacja, 3h/3h/2h), język rosyjski (drugi, początkujący, 3h/2h/2h), język rosyjski (drugi, kontynuacja, 3h/2h/2h)

Przedmioty rozszerzone

  1. chemia
  2. biologia
  3. język rosyjski
  4. język angielski

Wszystkie przedmioty rozszerzone bęą realizowane w klasie drugiej i trzeciej. Istnieje możliwość zmiany przedmiotów rozszerzonych po klasie pierwszej.

Rekrutacja elektroniczna za pomocą panelu vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne.

Pozostałe kierunki kształcenia:

 

Patronat honorowy

logo aszwcsil logologo 4skrzydlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wsei

Linki

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW Lublin